English | Français   rss
Liên kết
Đảng ủy Đại học Huế thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (12-11-2020 16:07)
Góp ý

 

Sáng ngày 12/11/2020, Đảng ủy Đại học Huế tổ chức Hội nghị lần thứ 4, thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và một số chủ trương công tác của Đảng ủy Đại học Huế. Chủ trì Hội nghị có PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Huế; đại diện Ban Tổ chức và Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế; các đồng chí Uỷ viên Thường vụ, Đảng ủy viên Đại học Huế.

 

Hội nghị Đảng ủy Đại học Huế lần thứ 4

 

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Huỳnh Văn Chương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Đại học Huế thông báo nhanh một số nội dung, kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI sẽ tạo nên sức mạnh mới, cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh Thừa Thiên Huế vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, vận hội mới, quyết tâm xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần của Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Đại học Huế cũng thông báo thêm về phân công nhiệm vụ của các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2020-2025 để các đồng chí trong Đảng ủy Đại học Huế nắm bắt và phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Đại học Huế yêu cầu các đồng chí trong Đảng ủy Đại học Huế nghiên cứu, nắm chắc các nội dung, tài liệu, thông tin tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Huế lần thứ VI, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI và tiến hành triển khai công tác học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp tới toàn thể cán bộ, đảng viên, người học nhằm tạo sự thống nhất, quyết tâm trong triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chủ trương của Đảng.

 

Hội nghị cũng đã thảo luận, thông qua một số chủ trương của Đảng ủy Đại học Huế về công tác kiện toàn Hội đồng trường của các trường đại học thành viên và một số chủ trương khác.

 

Nhân dịp này, Hội nghị đã tặng hoa và tri ân đồng chí Hoàng Văn Hạnh, nguyên Đảng ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể Đại học Huế nghỉ hưu theo chế độ.

         

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, UVTV, Giám đốc Đại học Huế và PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Huế đại diện Đảng ủy Đại học Huế tặng hoa tri ân đồng chí Hoàng Văn Hạnh

 

Trần Đức

 

 

 

Liên kết
×