English | Français   rss
Liên kết
Hội nghị kiểm điểm, đánh giá Tập thể lãnh đạo Đại học Huế năm 2020 (13-01-2021 14:00)
Góp ý

 

Ngày 13/01/2021, Đảng ủy Đại học Huế tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá Tập thể lãnh đạo Đại học Huế năm 2020. Tham dự có đồng chí Hoàng Khánh Hùng, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế; đại diện Văn phòng, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Nội chính, Ban Dân vận và UBKT Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế; PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Đại học Huế; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Đại học Huế và đại diện các Ban của Đảng ủy Đại học Huế.

 

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá Tập thể lãnh đạo Đại học Huế năm 2020

 

Năm 2020, Tập thể lãnh đạo Đại học Huế (ĐHH) đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, trực tiếp triển khai đầy đủ, nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của ĐHH; quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo các trường đại học, đơn vị trực thuộc khắc phục khó khăn, thực hiện các giải pháp phát triển ĐHH thành Đại học Quốc gia trước năm 2025; tạo vị thế, tiền đề cho sự phát triển của giáo dục đại học ở Huế theo tinh thần Nghị quyết số 54-NQ/TW, ngày 10/12/2020 của Bộ Chính trị; Tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tiến hành tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp trong toàn Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHH lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020- 2025; Quy chế làm việc của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chương trình làm việc của Đảng ủy, Chương trình kiểm tra giám sát của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy ĐHH khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025; Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tái cấu trúc ĐHH theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XII. Đến nay, bộ máy tổ chức ĐHH và các đơn vị sau tái cấu trúc ngày càng được tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

 

Công tác quản lý đào tạo ngày càng chặt chẽ, đi vào nề nếp; chất lượng đào tạo tiếp tục được giữ vững và nâng cao. Công tác bảo đảm chất lượng giáo dục được triển khai quyết liệt, có tác động tích cực đến ý thức cán bộ, viên chức lao động và sinh viên, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. ĐHH tiếp tục giữ vững và phát huy môi trường học đường lành mạnh, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội. Các hoạt động khởi nghiệp đã góp phần thúc đẩy tính năng động, sáng tạo trong học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên. Chỉ đạo thực hiện tái cấu trúc ngành đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; mở các ngành, chuyên ngành, liên ngành mới đáp ứng nhu cầu xã hội, có tính liên thông, tạo điều kiện học liên thông và học cùng lúc 2 văn bằng. Quy mô ngành đào tạo ĐHH hiện có 146 ngành đào tạo đại học; 102 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, 55 ngành đào tạo tiến sĩ. Quy mô đào tạo gần 50.000 sinh viên, học viên. Hoàn thành xây dựng chiến lược bảo đảm chất lượng giáo dục ĐHH giai đoạn 2021-2025. Rà soát kế hoạch và tiến độ cải tiến chất lượng của các đơn vị đã hoàn thành kiểm định chất lượng cơ sở đào tạo. Nâng cao vị thứ xếp hạng ĐHH trên các bảng xếp hạng quốc tế, xếp thứ 7 tại Việt Nam (Webometrics tháng 7/2020) và top 401-450 đại học ở Châu Á của bảng xếp hạng QS.

 

Công tác quản lý khoa học công nghệ được đổi mới theo hướng coi trọng quản lý dựa trên sản phẩm đầu ra hướng đến nâng cao chất lượng hoạt động KHCN. Số lượng nhiệm vụ, đề tài KHCN các cấp đều tăng so với giai đoạn trước, nhất là số lượng đề tài cấp ĐHH, đề tài cấp cơ sở gồm: 2 nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia, 18 đề tài cấp Bộ, 01 chương trình KHCN cấp Bộ, 138 đề tài KHCN cấp ĐHH, hơn 300 đề tài KHCN cấp cơ sở. Cơ sở vật chất được tăng cường, đặc biệt tập trung đầu tư, xây dựng Khu Đô thị ĐHH tại TP Huế, đảm bảo phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học; phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng, chỉnh trang đô thị của tỉnh Thừa Thiên Huế và lộ trình xây dựng, phát triển ĐHH thành Đại học Quốc gia Huế theo Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị…

 

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá Tập thể lãnh đạo ĐHH xác định một số nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của ĐHH trong năm 2021:

 

Quán triệt nghiêm túc, vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc, các tổ chức đoàn thể; sự đồng thuận trong đảng viên, cán bộ viên chức lao động và sinh viên.

 

Triển khai mạnh mẽ, tăng cường việc giám sát và kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên chấp hành và thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; phát huy vai trò của Ban Thường vụ, tập thể lãnh đạo ĐHH, đảng ủy và tập thể lãnh đạo các trường đại học, đơn vị trực thuộc; bám sát và tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, sự giúp đỡ, hỗ trợ của các bộ, ban, ngành Trung ương và Tỉnh ủy TTH trong thực hiện nhiệm vụ của ĐHH.

 

Huy động mọi nguồn lực, đồng thời xã hội hóa đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho đào tạo chất lượng cao và nghiên cứu khoa học theo nhóm nghiên cứu mạnh để triển khai có hiệu quả các chương trình khoa học công nghệ. Các hội đồng chuyên môn thực hiện tự chủ chuyên môn, nghiên cứu; giao dần việc thực hiện và triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ, tiến đến giao khoán kinh phí và nhận sản phẩm.

 

Thực hiện nghiêm túc Đề án tái cấu trúc Đại học Huế được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương và các quy định của Nhà nước về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…

 

Trần Đức

Các tin mới hơn
Liên kết
×