English | Français   rss
Liên kết
Thông báo đề xuất đề tài KH&CN cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2024 (16-08-2023 14:31)
Góp ý

Thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2023, Đại học Huế thông báo đến các đơn vị và cá nhân việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2024 như sau:

 

 

-Đại học Huế mở chức năng đề xuất đề tài KH&CN cấp Đại học Huế trên trang Quản lý đề tài khoa học từ ngày 08/8 đến hết ngày 31/8/2023 để các cá nhân thực hiện đề xuất.

 

- Các đơn vị tiến hành sơ tuyển, cho chỉnh sửa đề xuất, tổng hợp và gửi hồ sơ đề xuất (gồm công văn và danh mục đề xuất theo mẫu ở Phụ lục II) về Đại học Huế (qua Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế, bản mềm qua email bkhcn@hueuni.edu.vn) trước 17g00 ngày 21/9/2023.

 

- Đề tài KH&CN cấp Đại học Huế, dự án SXTN cấp Đại học Huế năm 2024 thực hiện theo Quyết định số 862/QĐ-ĐHH ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Giám đốc Đại học Huế.

Lưu ý:

- Thuyết minh dự án SXTN được làm trực tiếp (offline) trên file mẫu theo quy định

- Các đơn vị chỉ gửi hồ sơ đề xuất bằng file PDF ký số ( riêng bảng tổng hợp danh mục gửi thêm file word)

Thông tin chi tiết liên hệ tại các Phòng/Tổ quản lý KH&CN của đơn vị hoặc Ban KHCN&QHQT Đại học Huế.

Liên kết
×