English | Français   rss
Liên kết
Đại học Huế có thêm 18 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư (22-11-2023 14:56)
Góp ý

Ngày 20/11/2023, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã ký Quyết định số 80/QĐ-HĐGSNN về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023. Theo Quyết định này, năm nay Đại học Huế có 01 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh GS và 17 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh PGS. Trong số 18 nhà giáo của Đại học Huế được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm nay, có 04 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh PGS ở độ tuổi dưới 40 tuổi.

STT

Họ và tên

Đơn vị

Chức danh

Chuyên ngành

1

Đỗ Thị Bích Thủy

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

GS

Bảo quản chế biến nông lâm sản

2

Trần Thị Ngọc Ánh

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

PGS

Lý luận và phương pháp dạy học môn Vật lý

3

Võ Văn Quốc Bảo

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

PGS

Bảo quản chế biến nông lâm sản

4

Nguyễn Thị Ngọc Bé

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

PGS

Tâm lý học giáo dục

5

Lê Trọng Bỉnh

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

PGS

Y học hình ảnh

6

Ngô Thị Minh Châu

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

PGS

Ký sinh trùng và côn trùng y học

7

Nguyễn Đăng Giáng Châu

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

PGS

Hóa phân tích

8

Trần Thị Hoàng Đông

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

PGS

Bảo vệ thực vật

9

Trần Văn Giang

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

PGS

Công nghệ sinh học

10

Nguyễn Văn Huy

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

PGS

Thủy sản

11

Nguyễn Quang Lịch

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế

PGS

Quản lý tài nguyên môi trường nông lâm nghiệp

12

Trần Thị Ái Mỹ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

PGS

Hóa phân tích

13

Hồ Thị Thúy Nga

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

PGS

Kinh doanh và quản lý

14

Nguyễn Quang Phục

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

PGS

Kinh tế các ngành và lĩnh vực

15

Huỳnh Thị Ánh Phương

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

PGS

Xã hội học giới và gia đình

16

Trần Thị Phượng

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

PGS

Quản lý đất đai

17

Phạm Hương Thảo

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

PGS

Vật lý lý thuyết và vật lý toán

18

Phạm Hữu Tỵ

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

PGS

Quản lý đất đai

 

 

Liên kết
×