English | Français   rss
Liên kết
Mời nộp đề xuất hợp tác nghiên cứu với các nhà khoa học Vương quốc Anh (30-03-2018 10:40)
Góp ý

Đại học Huế trân trọng thông báo đến quý đơn vị thông tin về việc mời nộp đề xuất hợp tác nghiên cứu với các nhà khoa học Vương quốc Anh trong khuôn khổ Quỹ nghiên cứu Thách thức Toàn cầu (UK’s Government’s Global Challenges Research Fund – GSRF) do Chính phủ Anh tài trợ cho những nghiên cứu hàng đầu nhằm giải quyết thách thức ở các nước đang phát triển.

Thông tin cụ thể như sau:

 

1. Lĩnh vực nghiên cứu:

Khoa học tự nhiên và kỹ thuật cơ khí. Quỹ không tài trợ cho lĩnh vực khoa học xã hội và nghiên cứu y khoa.

 

2. Điều kiện tham gia:

Các nhà khoa học Anh chủ trì đề xuất và các nhà khoa học đối tác nước ngoài là đồng chủ trì đều đang là trưởng các nhóm nghiên cứu về lĩnh vực phụ trách (có minh chứng kèm theo), đồng thời có ít nhất 8 năm kinh nghiệm nghiên cứu sau tiến sĩ.

 

3. Kinh phí tài trợ:

Kinh phí tài trợ tối đa là 225.000 bảng Anh cho thời gian thực hiện là 03 năm (tối đa 75.000 bảng Anh/năm). Kinh phí tài trợ có thể được sử dụng linh hoạt cho các hoạt động liên quan trực tiếp đến hỗ trợ hợp tác giữa chủ nhiệm đề xuất và nhóm nghiên cứu.

 

4. Hạn cuối nộp hồ sơ: Ngày 03 tháng 5 năm 2018

Thông tin chi tiết về nội dung chương trình tài trợ có tại
https://royalsociety.org/grants-schemes-awards/grants/international-collaborations/ và các tài liệu đính kèm.

Liên kết
×