English | Français   rss
Liên kết
Hội nghị Hiệu trưởng các trường đại học thành viên AUF tại Đại học Huế (07-12-2010 07:40)
Góp ý
Ngày 3/12/2010, Hội nghị CONFRASIE lần thứ 9 đã được tổ chức tại Đại học Huế. Gần 100 hiệu trưởng, giám đốc các trường đại học châu Á - Thái Bình Dương, thành viên của tổ chức đại học Pháp ngữ (AUF) đã tham dự Hội nghị.

Những vấn đề xoay quanh vai trò của tiếng Pháp trong các trường đại học Châu Á- Thái Bình Dương và sự liên kết giữa các trường có sử dụng tiếng Pháp trong khu vực với các trường thuộc các khu vực khác trên thế giới, vấn đề "Đại học, đa dạng: Pháp ngữ hay cánh cửa mở ra thế giới đối với các trường đại học" đã được thảo luận tại Hội nghị. Hội nghị lần này cũng bầu ra ban chấp hành mới của CONFRASIE nhiệm kỳ 2010 - 2014.

CONFRASIE cũng là cơ hội để AUF thông báo với các thành viên trong khu vực những kết quả chính trong hai năm vừa qua cũng như phương hướng cho hai năm sắp tới đối với khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trong khuôn khổ kế hoạch của AUF 4 năm sắp đến. CONFRASIE còn là dịp để các trường thành viên mới gặp gỡ, giới thiệu với cộng đồng các trường thành viên trong khu vực.

Đây cũng là hoạt động đầu tiên trong chuỗi các hoạt động chào mừng 50 năm ngày thành lập AUF (1961 - 2011).

Đại học Huế là một trong các trường thành viên đầu tiên, tích cực của AUF và thành viên chính thức của CONFRASIE ở Việt Nam. Ra đời cách đây 50 năm, AUF có nhiệm vụ liên kết các trường ĐH trong một khối hợp tác về giảng dạy ĐH và nghiên cứu, đào tạo các nhân tố tương lai cho sự phát triển. Hiện có 759 trường ĐH và cơ quan nghiên cứu từ 90 quốc gia trên thế giới tham gia AUF.

HS

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×