English | Français   rss
Liên kết
Thông báo đăng ký nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế năm 2021 (20-04-2020 14:09)
Góp ý

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học-công nghệ năm 2020, Đại học Huế thông báo đến các trường đại học, viện thành viên và đơn vị trực thuộc việc triển khai đăng ký nhóm nghiên cứu mạnh (giai đoạn 2021-2023).

 

Các đơn vị thông báo cho các nhà khoa học thuộc đơn vị mình tiến hành đăng ký theo hướng dẫn tại Quy định về tổ chức và hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh ở Đại học Huế (ban hành theo Quyết định số 234/QĐ-ĐHH ngày 14 tháng 3 năm 2018 và sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 815/QĐ-ĐHH ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế, tham khảo văn bản hợp nhất 2 quyết định này).

 

Các biểu mẫu liên quan có thể tải về từ Cổng thông tin Đại học Huế tại đây.

 

Hồ sơ đăng ký nộp về Đại học Huế qua Ban Khoa học Công nghệ và Quan hệ quốc tế, số 01 Điện Biên Phủ, thành phố Huế (chuyên viên phụ trách: Nguyễn Anh Toàn); bản scan gửi qua email bkhcn@hueuni.edu.vn.

 

Hạn cuối cùng nộp hồ sơ là 17g00 ngày 30 tháng 6 năm 2020.

 

Trên đây là nội dung công văn số 462/ĐHH-KHCNQHQT ngày 07/4/2020 (đính kèm).

 

Các tin mới hơn
Liên kết
×