English | Français   rss
Liên kết
Thông báo về việc tổ chức thi đánh giá nội bộ năng lực ngoại ngữ tiếng Anh trình độ tương đương cấp độ B1 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam dành cho học viên cao học thuộc Đại học Huế năm 2020 (14-09-2020 16:19)
Góp ý

 

Khoa Quốc tế - Đại học Huế trân trọng thông báo về việc tổ chức thi đánh giá nội bộ năng lực ngoại ngữ tiếng Anh trình độ tương đương cấp độ B1 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam dành cho học viên cao học thuộc Đại học Huế năm 2020

 

Chi tiết thông báo xem file đính kèm.

Liên kết
×