English | Français   rss
Liên kết
Tổng kết lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, khóa 14 phối hợp giữa Đại học Huế và Trường CBQLGD TP. Hồ Chí Minh (24-02-2023 20:36)
Góp ý

Năm học 2021 – 2022, Đại học Huế phối hợp với Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh mở lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 14. Sau hơn 1 năm tổ chức giảng dạy, học tập, lớp học đã hoàn thành nội dung chương trình đào tạo và trao chứng nhận cho học viên. 

TS. Bùi Văn Lợi, Phó Giám đốc Đại học Huế tặng hoa đến TS. Lê Đình Huấn, Phó Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo và KHCN, Trường Cán bộ QLGD TP. Hồ Chí Minh

 

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, nguyên Giám đốc Đại học Huế trao chứng chỉ cho các học viên hoàn thành khóa học

 

Lớp Trung cấp LLCT - HC khóa 14 năm 2021-2022 gồm có 72 học viên thuộc Đại học Huế. Chương trình đào tạo TCLLCT- HC gồm 10 môn học, phần học trên cơ sở chương trình đào tạo TCLLCT-HC của Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh. Trong thời gian hơn 1 năm học tập, nhà trường đã quan tâm bố trí thời gian hợp lý tổ chức cho học viên đi nghiên cứu thực tế. Các giảng viên được phân công giảng dạy lớp TCLLCT-HC đã tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, thực hiện tốt phương châm gắn lý luận với thực tiễn, tăng trao đổi, đối thoại với học viên trên lớp. Kết quả học tập toàn khóa: Loại giỏi: 37/72 học viên, chiếm 51%. Loại khá: 35/72  học viên, chiếm 49%.

Liên kết
×