English | Français   rss
Liên kết
Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Đại học Huế và Hội đồng Anh (13-02-2023 20:41)
Góp ý

Ngày 13/2, PGS.TS. Lê Anh Phương, Giám đốc Đại học Huế đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác Hội đồng Anh tại Việt Nam. 

 

Cuộc gặp gỡ và trao đổi giữa Giám đốc Đại học Huế và Bà Hoàng Vân Anh, Giám đốc Chương trình Giáo dục; Bà Phan Phi, Quản lý Chương trình Giáo dục, Hội đồng Anh tại Việt Nam thể hiện mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai bên trên các lĩnh vực nghệ thuật, văn hóa, giáo dục và ngôn ngữ Anh dựa trên mối quan hệ đã có tính lịch sử từ những năm 2012, 2013 thông qua các dự án đào tạo giảng viên ngoại ngữ, đảm bảo chất lượng, liên kết đào tạo và bình đẳng giới. 

Liên kết
×