English | Français   rss
Liên kết
Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Đại học Huế và AUF (07-03-2023 18:53)
Góp ý

Ngày 07/3/2023, Bà Marie- Nathalie LEBLANC, Phó Tổng Giám đốc Châu Á Thái Bình Dương của AUF và Ông Fabien MEHEUST, Phó Giám đốc Văn phòng Châu Á Thái Bình Dương của AUF đã có buổi thăm và làm việc với Đại học Huế. TS. Bùi Văn Lợi, Phó Giám đốc Đại học Huế đã tiếp đoàn. 

 

 

 

 

Trong những năm qua, Đại học Huế và AUF đã có những hoạt động nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai bên. Cụ thể, tháng 6/2020, Đoàn Giám đốc AUF khu vực Châu Á Thái Bình Dương, bà Ouidad TEBBAA thăm xã giao Đại học Huế. Tháng 12/2020, Đoàn AUF và OIF, đại diện là Ông Jean Marc LAVEST,  Giám đốc Tổ chức Đại học Pháp Ngữ Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (AUF); Ông Chékou OUSSOUMAN, Giám đốc Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (OIF) đã thăm Đại học Huế. Trong chuyến thăm này AUF đã trao tặng khoản viện trợ khẩn cấp 5000EUR cho 40 sinh viên Đại học Huế. Tháng 11/2022, Đoàn Giám đốc AUF khu vực Châu Á Thái Bình Dương, ông Laurent Sermet thăm xã giao Đại học Huế.

 

Thông qua các mối quan hệ hợp tác, nhiều dự án do AUF tài trợ  đang được thực hiện tại Đại học Huế : Dự án Khởi nghiệp ECOBOOT với các hoạt động về truyền thông, nâng cao nhận thức, đào tạo, bồi dưỡng về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; Dự án Đào tạo hỗn hợp, dựa trên hệ thống đào tạo trực tuyến Moodle để xây dựng những khóa học điện tử, cho phép người dạy tổ chức các lớp học điện tử và đánh giá trực tuyến; Dự án E-leaning, “Cải tiến và vận hành hiệu quả hệ thống đào tạo học e-learning tại Trường Đại học ngoại ngữ, Đại học Huế.

 

Tại buổi tiếp, Bà Marie- Nathalie LEBLANC, Phó Tổng Giám đốc Châu Á Thái Bình Dương của AUF thông tin về những hoạt động sắp tới của AUF và mong muốn Đại học Huế sẽ đồng hành. Các mục tiêu mà AUF hướng đến là tăng cường chuyển đổi số trong quản trị đại học, việc làm cho sinh viên, tăng cường kết nối, hợp tác giữa các trường đại học, hỗ trợ nghiên cứu và nâng cao năng lực giảng viên. Những mục tiêu đó phù hợp với chiến lược phát triển của Đại học Huế. Lãnh đạo Đại học Huế mong muốn trong thời gian tới, mối quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ đạt những kết quả cụ thể trong đào tạo, nghiên cứu, phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, thành lập các câu lạc bộ trẻ Pháp ngữ…

 

Liên kết
×