English | Français   rss
Liên kết
Trường ĐH Y - Dược: công bố Quyết định công nhận Hội đồng trường và Quyết định giao Quyền Chủ tịch Hội đồng trường, nhiệm kỳ 2020-2025 (13-01-2021 14:59)
Góp ý

Sáng 12/1/2021, PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Huế đã dự lễ và trao quyết định công nhận Hội đồng Trường và Quyền Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho TS. Lê Văn Chi, UVTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Trường ĐH Y - Dược, Phó Trưởng Bộ môn Nội.

 

Trước đó, Đại học Huế đã có Quyết định số 545/QĐ-ĐHH ngày 08/4/2020 của Đại học Huế về việc công nhận Hội đồng trường Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 21 thành viên và Quyết định 03/QĐ-HĐĐH ngày 05/01/20210 về việc giao Quyền Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2025 đối với TS. Lê Văn Chi, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Trường, Phó Trưởng Bộ môn Nội.

Liên kết
×