English | Français   rss
Liên kết
Bí thư Đảng uỷ Đại học Huế tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Công Sản Việt Nam (27-01-2021 13:52)
Góp ý

Sáng 26/01/2021, Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành phiên khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Đại hội diễn ra chính thức từ ngày 26/01/2021 đến ngày 02/02/2021. Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Huế Huỳnh Văn Chương là một trong 18 đại biểu chính thức của Đảng bộ tỉnh Thừa Thừa Huế tham dự sự kiện này.

 

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

Đoàn Đại biểu Đảng bộ Thừa Thiên Huế tham dự Đại hội

 

Ngày 25/01/2021, trước giờ khai mạc phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội; Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư; Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng và 1587 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã dâng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong giờ phút thiêng liêng, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất, Người đã hiến dâng cuộc đời mình vì độc lập của Tổ quốc và tự do, hạnh phúc của nhân dân, Người đã đặt nền tảng tư tưởng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, đưa đất nước vững bước trên con đường đổi mới, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

 

Thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu nguyện một lòng đi theo con đường Người đã vạch ra, quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

 

Tại phiên khai mạc chính thức Đại hội sáng 26/01/2021, Uỷ viên Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ đọc diễn văn khai mạc; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc báo cáo chính trị; Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đọc báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XII.

 

Sau phiên khai mạc, Đại hội XIII tiếp tục làm việc từ ngày 26/1/2021 và dự kiến bế mạc sáng 2/2/2021.

Các tin đã đăng
Liên kết
×