English | Français   rss
Liên kết
Thông báo kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh trình độ tương đương cấp độ B1 dành cho học viên cao học thuộc Đại học Huế năm 2021 (21-01-2021 08:37)
Góp ý

 

Đại học Huế thông báo kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh trình độ tương đương cấp độ B1 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam dành cho học viên cao học thuộc Đại học Huế năm 2021

 

Chi tiết xem file đính kèm.

Liên kết
×