English | Français   rss
Liên kết
Hội nghị giới thiệu và bầu Hội đồng Đại học Huế nhiệm kỳ 2021 – 2026 (07-01-2021 09:03)
Góp ý

Ngày 06/01/2021, Đại học Huế tổ chức hội nghị giới thiệu và Hội nghị bầu Hội đồng Đại học Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

1568/2050 đại biểu được triệu tập đại diện cho 4088 viên chức, người lao động từ các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc tham dự dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 3 điểm cầu: Hội trường Đại học Huế; Hội trường Trường Đại học Sư phạm và Hội trường Trường Đại học Nông Lâm. PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Huế; PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Huế, Chủ trì điểm cầu tại Hội trường Đại học Huế; TS. Trương Qúy Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế, Chủ trì điểm cầu Trường ĐH Sư phạm; TS. Đỗ Thị Xuân Dung, Phó Giám đốc Đại học Huế, Chủ trì điểm cầu Trường ĐH Nông Lâm.

 

Theo quy định, số lượng thành viên Hội đồng Đại học Huế là 27 bao gồm các thành viên trong và ngoài Đại học Huế. Thành viên trong Đại học Huế gồm thành phần không qua bầu cử là 13 thành viên, bao gồm: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế, Chủ tịch Công đoàn và đại diện Đoàn Thanh niên CS HCM Đại học Huế (là người học), Chủ tịch, Quyền Chủ tịch Hội đồng trường các trường đại học thành viên, nhân sự đã được Hội đồng trường thành viên bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng trường, Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học; thành phần được hội nghị bầu là 5 người, bao gồm: đại diện giảng viên, viên chức và người lao động. Thành viên ngoài Đại học Huế là 9 (chiếm tỉ lệ 33%), bao gồm PGS.TS. Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo; đại diện ngoài Đại học Huế do hội nghị đại biểu của Đại học Huế bầu bao gồm các nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà giáo dục, nhà văn hóa, doanh nhân, cựu sinh viên, đại diện đơn vị sử dụng lao động.

 

Buổi sáng, tại Hội nghị Giới thiệu Hội đồng Đại học Huế, có 59 người trong và ngoài Đại học Huế được giới thiệu. Trong đó, 13 người đạt tỉ lệ phiếu từ 88 – 94%. Buổi chiều, tại Hội nghị bầu Hội đồng Đại học Huế nhiệm kỳ 2021 – 2026, đại biểu tham dự đã bỏ phiếu bầu 13 thành viên.

Việc bầu cử được thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, bình đẳng, trực tiếp, đa số quá bán với hình thức bỏ phiếu kín. 

 

Chiều cùng ngày, tập thể lãnh đạo và Đảng ủy Đại học Huế đã tiến hành các phiên họp thống nhất số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu thành viên Hội đồng Đại học Huế và Hội nghị đại biểu giới thiệu danh sách bầu thành viên Hội đồng Đại học Huế.

Các tin mới hơn
Các tin đã đăng
Liên kết
×