English | Français   rss
Liên kết
Trường ĐH Nghệ thuật: ký kết hợp tác với Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế (22-01-2021 15:30)
Góp ý

Ngày 21/01/2021, tại Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác và phát triển về lĩnh vực văn hoá nghệ thuật giữa Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế và Sở Văn hóa thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Tham dự lễ ký kết có Ông Phan Lê Chung, Bí thư Đảng ủy, Quyền Chủ tịch Hội đồng trường; Ông Đỗ Xuân Phú, Phó Hiệu trưởng phụ trách; Ông Nguyễn Thiên Bình, Phó Giám đốc Sở, Ủy viên Hội đồng trường Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế.

 

Hai bên đã thảo luận về kế hoạch hợp tác và phát triển về lĩnh vực Văn hoá Nghệ thuật, tiến đến sẽ ký kết văn bản hợp tác vào cuối tháng 02/2021 nhằm xây dựng kế hoạch 5 năm, bao gồm các kế hoạch trọng điểm cho từng năm một và chương trình hành động, bám sát Nghị quyết 54, phát huy các giá trị văn hoá di sản theo định hướng phát triển của tỉnh Thừa Thiên Huế; hợp tác về các hoạt động chuyên môn, đào tạo tài năng nghệ thuật giữa hai đơn vị, kết nối với các đơn vị sự nghiệp của Sở như các hệ thống bảo tàng Hồ Chí Minh, bảo tàng Lịch sử, bảo tàng Mỹ thuật, Trường Trung cấp VHNT...

 

Hợp tác hướng đến tăng cường công tác giáo dục truyền thống, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc, đồng thời giúp sinh viên có thêm môi trường học thực tế về lịch sử địa phương; tìm hiểu và tham gia vào việc bảo vệ, giữ gìn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh, những di sản, di tích văn hóa tại địa phương. Đây cũng là mối liên hệ ngày càng gắn bó giữa nhà trường với các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

 

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo hai đơn vị đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị chuyên môn phối hợp xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện các nội dung theo biên bản ghi nhớ.

 

Trần Nga

Các tin đã đăng
Liên kết
×