English | Français   rss
Liên kết
Hội nghị thi đua Cụm 1 – Đại học Huế, Đại học Thái Nguyên, Đại học Đà Nẵng (29-12-2020 15:53)
Góp ý

Thực hiện Công văn số 32/BGDĐT-TĐKT ngày 06/01/2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động, bình xét thi đua, khen thưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, ngày 28/12/2020, tại Đại học Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị thi đua Cụm 1. Tham dự Hội nghị có TS. Trịnh Xuân Hiếu, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng – Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc, các phó Giám đốc Đại học vùng phụ trách công tác thi đua khen thưởng; trưởng, phó đơn vị và chuyên viên phụ trách công tác thi đua khen thưởng. PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Chủ tịch Hội đồng Đại học, Giám đốc Đại học Huế - Cụm trưởng thi đua đã chủ trì hội nghị.

 

Tại hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Chủ tịch Hội đồng Đại học, Giám đốc Đại học Huế đã báo cáo hoạt động của Cụm thi đua và tự đánh giá kết quả thi đua Cụm năm học 2019 – 2020. Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, Giám đốc Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng, Đại học Thái Nguyên nhất trí đề nghị Bộ GDĐT tặng Cờ thi đua Bộ năm học 2019 - 2020 cho Đại học Huế; tặng Bằng khen của Bộ trưởng năm học 2019 - 2020 cho Đại học Thái Nguyên; cử Đại học Đà Nẵng -  Trưởng Cụm thi đua năm học 2020 – 2021, Đại học Thái Nguyên - Phó Trưởng Cụm thi đua năm học 2020 – 2021.

 

Các đại biểu của 3 Đại học tham dự hội nghị đã cùng nhau trao đổi, thảo luận về việc thống nhất bộ tiêu chí đánh giá thi đua và một số vấn đề trong quá trình triển khai công tác thi đua của Cụm 1 để thực hiện tốt hơn trong những năm học sắp tới.

 

Phát biểu tại hội nghị, TS. Trịnh Xuân Hiếu, Vụ trưởng Vụ Thi đua, khen thưởng – Bộ Giáo dục và Đào tạo điểm lại một số nội dung quan trọng của công tác thi đua khen thưởng trong thời gian qua, đặc biệt là những thay đổi trong công tác thi đua khen thưởng của ngành giáo dục. Là năm đầu tiên triển khai thi đua Cụm 1 các đại học vùng, các đại học đã hoàn thành tốt công tác thi đua. Trên cơ sở đó, Vụ trưởng đề nghị Cụm Đại học vùng chủ trì xây dựng, hoàn thiện bộ tiêu chí thi đua Cụm đại học vùng để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện, tạo ra phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ của các Đại học vùng.

 

Minh Phương

 

Các tin đã đăng
Liên kết
×