English | Français   rss
Liên kết
Hội thảo Khoa học Quốc gia “Đổi mới giáo dục và đào tạo vì mục tiêu phát triển bền vững” (29-12-2020 09:15)
Góp ý

Sáng ngày 28/12/2020, PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Huế tham dự Hội thảo Khoa học Quốc gia “Đổi mới giáo dục và đào tạo vì mục tiêu phát triển bền vững”. Hội thảo do Ủy ban về Giáo dục và phát triển nhân lực-Hội đồng Quốc gia Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh (HĐQGPTBV&NCNLCT) chủ trì tổ chức tại Đại học Đà Nẵng. 

 

 

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại Hội thảo

 

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Huế phát biểu tại Hội thảo

 

 

Hội thảo do PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Phó Chủ tịch Ủy ban Giáo dục và phát triển nhân lực, HHĐQGPTBV&NCNLCT chủ trì. Cùng tham dự có các thành viên Ủy ban về Giáo dục và phát triển nhân lực, đại diện lãnh đạo các Vụ (Giáo dục Tiểu học, Trung học Phổ thông, Bộ GD&ĐT), các Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố và các cơ sở giáo dục đại học cùng nhiều chuyên gia trong lĩnh vực GD&ĐT. 

 

Hội thảo đã nghe các báo cáo chuyên đề của các chuyên gia, các nhà khoa học, quản lý, nội dung bám sát các mục tiêu phát triển bền vững, đó là: Đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục phổ thông để nâng cao chất lượng giáo dục; Đổi mới trong đào tạo đại học để góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; Đổi mới trong quản lý giáo dục để cải thiện công bằng và bình đẳng trong giáo dục; Xu hướng và các mô hình đổi mới hướng tới phát triển bền vững… 

 

Thành công của Hội thảo tầm vóc Quốc gia tại ĐHĐN lần này đã đem lại cơ hội quý báu; là diễn đàn để các thành viên Hội đồng Quốc gia về Giáo dục và Phát triển nhân lực, Uỷ ban Giáo dục và Phát triển nhân lực, lãnh đạo các Vụ, Cục, Bộ GD&ĐT, các cơ quan quản lý Nhà nước, các cơ sở giáo dục ĐH và các chuyên gia cùng nhau đánh giá, đề xuất các giải pháp hữu hiệu để ứng dụng hiệu quả, phù hợp trong thực tiễn đổi mới GD&ĐT vì mục tiêu phát triển bền vững của đất nước trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế. 

 

 

 

 

Các tin đã đăng
Liên kết
×