English | Français   rss
Liên kết
Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2021 (15-10-2021 15:45)
Góp ý

 

Đại học Huế thông báo tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2021 (Thông báo này thay thế cho thông báo số 1027/TB-ĐHH ngày 03/8/2021 và thông báo số 1371/TB-ĐHH ngày 01/9/2021 về việc tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2021 của Đại học Huế) cụ thể như sau:

 

Chi tiết xem file đính kèm./.

Liên kết
×