English | Français   rss
Liên kết
Thông báo tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh trình độ tương đương cấp độ B1 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam dành cho học viên cao học thuộc Đại học Huế năm 2021 (24-09-2021 11:05)
Góp ý

Đại học Huế thông báo kế hoạch dự kiến tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh trình độ tương đương cấp độ B1 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và cấp Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ cho học viên cao học thuộc Đại học Huế năm 2021 do Khoa Quốc tế tổ chức như sau: 

 

Chi tiết xem file đính kèm.

Liên kết
×