English | Français   rss
Liên kết
: Nghiên cứu điều trị sỏi thận bằng nội soi thận ngược dòng sử dụng ống soi bán cứng.
Góp ý

Đóng góp số liệu nghiên cứu trong nước về khả năng ứng dụng kỹ thuật nội soi thận ngược dòng sử dụng ống soi bán cứng trong điều trị sỏi thận, nghiên cứu thành công sẽ củng cố thêm ưu điểm của phương pháp điều trị này

Họ và tên NCS: HOÀNG ĐỨC MINH

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu điều trị sỏi thận bằng nội soi thận ngược dòng sử dụng ống soi bán cứng.

Thuộc ngành:  Ngoại khoa

Mã số ngành:  9 72 01 04

Đơn vị công tác:          Bệnh Viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị

Người hướng dẫn khoa học:   PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Tên đơn vị đào tạo: Trường Đại học Y Dược, Đại Học Huế

Những đóng góp mới của luận án:

- Luận án đóng góp vào số liệu nghiên cứu trong nước về khả năng ứng dụng kỹ thuật nội soi thận ngược dòng sử dụng ống soi bán cứng trong điều trị sỏi thận, nghiên cứu thành công sẽ củng cố thêm ưu điểm của phương pháp điều trị này.

- Đây là kỹ thuật ít xâm lấn, tiếp cận sỏi qua đường tự nhiên, vì vậy tránh được tổn thương nhu mô thận và giảm nguy cơ chảy máu. Ngày nay với sự cải tiến công nghệ vượt bậc trong thiết kế của ống soi niệu quản - thận bán cứng và cùng với phát triển công nghệ Holmium laser, các dụng cụ phụ trợ thì phẫu thuật nội soi trong thận ngược dòng sử dụng ống soi bán cứng ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong điều trị sỏi thận.

- Thực hiện điều trị sỏi thận bằng nội soi thận ngược dòng sử dụng ống soi bán cứng là an toàn, khả thi, tỷ lệ sạch sỏi cao (70-95%), thời gian phẫu thuật được rút ngắn, giảm chi phí điều trị, tai biến - biến chứng thấp, thời gian nằm viện ngắn ngày, ít đau sau phẫu thuật, hồi phục sức khỏe nhanh chóng, chức năng thận không bị ảnh hưởng về lâu dài và đạt được sự hài lòng cao từ bệnh nhân.

- Luận án cũng nghiên cứu được một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị và phân tích các kỹ thuật trong quá trình phẫu thuật cùng cách lựa chọn vị trí sỏi tối ưu nhằm đưa lại tỷ lệ thành công, sạch sỏi cao và giảm thiểu được tai biến - biến chứng.

------------------------------------------

CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Full name:       HOANG DUC MINH

The thesis title: Study outcomes of Semi-rigid Ureteroscopy in the treatment of renal stones.

Branch:            Surgery

Code:   9 72 01 04

The year of birthday : 1986

Working at:     Quang Tri General Hospital

Scientific supervisors: Assoc. Prof. NGUYEN KHOA HUNG, MD, PhD.

Training unit:   University of Medicine and Pharmacy, Hue University

The new contributions of the thesis are as followed:

- The thesis has contributed to domestic research data on the applicability of semi-rigid endoscope in the treatment of renal stones. The success of this study will further confirm the advantages of the treatment method for renal stones.

- This is a minimally invasive technique, accessing the stones via a natural route, thus avoiding damage to the renal parenchyma and reducing the risk of bleeding. Today, with the significant technological improvement in the design of semi-rigid ureteroscope and the development of Holmium laser technology and ancillary instruments, retrograde intrarenal surgery with the use of semi-rigid ureteroscope is increasingly widely applied in the treatment of kidney stones.

- Treating kidney stones with semi-rigid ureteroscopy is a safe and feasible choice with a high stone-free rate (70-95%), shortened operative time, and reduced treatment costs as well as fewer intraoperative and postoperative complications, shorter length of hospital stay, reduced postoperative pain, quick recovery, no long-term kidney dysfunction and good patient’s satisfaction.

- A number of factors affecting the treatment results including technical details, stone position were investigated to improve success and stone-free rates, as well as reduce the risk of intraoperative and postoperative complications.

Liên kết
×