English | Français   rss
Liên kết
Nghiên cứu tình hình đái tháo đường thai kỳ và mối liên quan của bệnh với adiponectin, leptin huyết thanh
Góp ý

Nghiên cứu mối liên quan giữa Adiponectin, Leptin huyết thanh với nguy cơ đái tháo đường thai kỳ

 

 

Họ và tên NCS: Trần Khánh Nga

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu tình hình đái tháo đường thai kỳ và mối liên quan của bệnh với adiponectin, leptin huyết thanh

Ngành: Sản Phụ Khoa

Mã số ngành: 9.72.01.05

Người hướng dẫn của: GS.TS. Cao Ngọc Thành và GS.TS. Phạm Văn Lình

Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

Những đóng góp của luận án

Việc có thêm nghiên cứu tình hình đái tháo đường thai kỳ tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long theo tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ bằng nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống 75g – 2 giờ được Bộ Y tế khuyến cáo năm 2018 sẽ giúp hoàn thiện bản đồ dịch tễ học về bệnh lý đái tháo đường thai kỳ tại Việt Nam.

Đây là nghiên cứu mới tại Việt Nam về mối liên quan giữa adiponectin, leptin huyết thanh với nguy cơ đái tháo đường thai kỳ.

Nghiên cứu của chúng tôi góp phần tạo tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo về vai trò của adiponectin và leptin trong dự báo đái tháo đường thai kỳ.

 

-------------------------------------

Full name of PhD student: Tran Khanh Nga,       Year of birth: 1981

Doctoral     thesis:        “Epidemiology     of      Gestational Diabetes     Mellitus      and          its Association with Serum Adiponectin and Leptin”

Speciality: Obstetrics and Gynecology

Code: 9.72.01.05 Supervisors: Prof. Cao Ngoc Thanh and Prof. Pham Van Linh

Educational Institution: University of Medicine and Pharmacy, Hue University

Contributions of the thesis

Additional research on the state of gestational diabetes mellitus in the Mekong Delta region according to the standards proposed by the Ministry of Health in 2018 would contribute to the completion of the epidemiological map of gestational diabetes mellitus in Vietnam.

This is a novel study conducted in Vietnam that examines the association between serum adiponectin serum leptin, and gestational diabetes mellitus risk.

Our study contributes to the foundation for future research on the role of adiponectin and leptin in the prediction of gestational diabetes mellitus.

Các tin đã đăng
Liên kết
×