English | Français   rss
Liên kết
Bàn giao Nhà Đại đoàn kết cho sinh viên Đại học Huế có hoàn cảnh khó khăn (26-03-2024 14:06)
Góp ý

Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tuổi trẻ Đại học Huế tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo và gia đình sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. PGS.TS Lê Anh Phương, Giám đốc Đại học Huế dự lễ bàn giao.

 

Hoạt động thuộc chương trình “Ngôi nhà nhân ái 5000đ” hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Huế. Trên cơ sở kết hợp nguồn lực của chính quyền địa phương Phường Hương Hồ, Thành phố Huế, tuổi trẻ Đại học Huế đã chung tay xây dựng và ban giao nhà đại đoàn kết cho sinh viên Nguyễn Thị Tin - Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. Trước đó, Tuổi trẻ Đại học Huế đã chỉnh trang, lợp mái ngói cho gia đình sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ và Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. Tổng kinh phí huy động hỗ trợ sinh viên hơn 190 triệu đồng.

Các tin đã đăng
Liên kết
×