English | Français   rss
Liên kết
Khoa Quốc tế - Đại học Huế đạt giải nhì Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường và quy tắc ứng xử trong trường học” (20-10-2023 09:22)
Góp ý

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường và quy tắc ứng xử trong trường học” và “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ” trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế do Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục Pháp luật tổ chức nhằm mục đích nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL). 

Ngày 19/10/2023, Hội đồng đã có báo cáo tổng kết, trong đó, các đơn vị và cá nhân thuộc Đại học Huế có kết quả như sau: 

 

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường và quy tắc ứng xử trong trường học”:

- Khoa Quốc tế - Đại học Huế đạt giải Nhì 

- SV Mai Ly Na, Trường Đại học Y dược – Đại học Huế NHẤT

- SV Lê Ngọc Sương, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế đạt giải KHUYẾN KHÍCH

- SV Phạm Tống Hoài Thanh, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế đạt giải KHUYẾN KHÍCH

- SV Lê Thị Lam, Trường Đại học Y Dược – Đại học Huế đạt giải KHUYẾN KHÍCH

 

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ”:

- SV Trần Thị Minh Châu, Trường Đại học Y dược – Đại học Huế đạt giải NHÌ

- SV Phan Thị Nhật Lệ, Trường Đại học Nông lâm – Đại học Huế đạt giải BA

- SV Nguyễn Thị Trà My, Trường Đại học Y dược – Đại học Huế đạt giải KHUYẾN KHÍCH

- SV Lê Thị Thùy Trang, Trường Đại học Y dược – Đại học Huế đạt giải KHUYẾN KHÍCH

- SV Nguyễn Thị Hà Khuyên, Trường Đại học Y dược – Đại học Huế đạt giải KHUYẾN KHÍCH

- SV Nguyễn Thị Yến Nhi, Trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế đạt giải KHUYẾN KHÍCH

 

Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 09/11/2023 tại Hội trường tầng 3 Sở Tư pháp (số 09 Tôn Đức Thắng, Thành phố Huế), thiết thực hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

Các cuộc thi được tổ chức trong thời gian 20 ngày (từ 00 giờ 00 phút ngày 11/9/2023 đến 24 giờ 00 phút ngày 30/9/2023). Qua tổng hợp trên hệ thống phần mềm Cuộc thi, tính đến 00 giờ 00 phút ngày 30/9/2023, tổng số lượt đăng ký tham gia các Cuộc thi là 170.289 lƣợt dự thi/93.679 ngƣời dự thi, trong đó có 4.387 người trả lời đúng 10/10 câu hỏi trắc nghiệm; Cuộc thi đã thu hút hơn 204/212 đơn vị trường học từ cấp Trung học cơ sở đến Đại học trên toàn tỉnh tham gia (Khối Đại học, Cao đẳng: 20/24 đơn vị; khối THPT: 50/50 đơn vị; khối THCS: 125/128 đơn vị; khối GDNN-GDTX: 09/10 đơn vị). Cuộc thi là hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có nhiều ưu điểm nổi bật như: Hình thức thi đơn giản, nhanh gọn, dễ thực hiện mọi lúc, mọi nơi; đảm bảo người dự thi phải nghiên cứu nắm được kiến thức pháp luật nhất định mới thực hiện phần thi có hiệu quả, chất lượng. Kết quả Cuộc thi đã cho thấy vai trò, tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, khẳng định tính đúng đắn cho hướng đi mới của hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trong tình hình mới. Qua quá trình tổ chức, phát động, Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh, các đơn vị trường học. Thông qua các số liệu do phần mềm cung cấp, nhiều đơn vị trường học ghi nhận có lượt dự thi cao như: Trường Đại học Y Dược (8.998 lượt dự thi); Trường Đại học Sư phạm (6.188 lượt dự thi).

Liên kết
×