English | Français   rss
Liên kết
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (22-11-2021 16:22)
Góp ý

Sáng 22/11/2021, Đồng chí Huỳnh Thành Đạt – UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và đoàn công tác đã có buổi thăm và làm việc tại Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế. Tham dự buổi làm việc có Đồng chí Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; TS. Hồ Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế; PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế. 

 

Đồng chí Huỳnh Thành Đạt – UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tham quan sản phẩm khoa học công nghệ của Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế

 

 

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế phát biểu tại buổi làm việc

 

Tại buổi làm việc, PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế khằng định vai trò của Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế trong việc thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW, Nghị quyết số 83/NQ-CP, ghi nhận kết quả đã đạt được của đơn vị trong thời gian qua. Giám đốc Đại học Huế nêu rõ Viện cần gắn với lộ trình tự chủ, tạo các liên kết với các đơn vị thành viên Đại học Huế cùng thực hiện các nhiệm vụ được giao, phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia, đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Đại học Huế sẽ tiếp tục hỗ trợ Viện trong quá trình xây dựng và phát triển trong thời gian đến. PGS.TS. Nguyễn Quang Linh cảm ơn đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã dành thời gian thăm, chia sẻ và chỉ đạo để Viện ngày càng kiện toàn, phát triển. Giám đốc Đại học Huế cũng bày tỏ mong muốn được tiếp tục hợp tác với Vụ Phát triển khoa học và công nghệ địa phương và Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế – kỹ thuật để xây dựng các chương trình KH&CN phục vụ cho sự phát triển của địa phương và cộng đồng.

 

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Xuân Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ ghi nhận và đánh giá cao quá trình phát triển của Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế trong thời gian qua. Bộ KH&CN ủng hộ chủ trương thành lập trung tâm công nghệ sinh học quốc gia tại miền Trung. Bên cạnh đó, Viện kết hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế làm đầu mối để cùng đề xuất các chương trình, nhiệm vụ cấp quốc gia trong thời gian tới như: bảo tồn nguồn gen; xây dựng chương trình công nghệ sinh học cho vùng đầm phá Tam Giang. Định hướng phát triển nghiên cứu cho Phòng thí nghiệm Sinh học phân tử trực thuộc Viện trong thời gian tới cần chú trọng phát triển nghiên cứu về vi sinh vật để hạn chế tác hại của dịch bệnh.

 

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt ghi nhận và đánh giá cao sự phấn đấu, nỗ lực, cống hiến vì sự nghiệp giáo dục, khoa học công nghệ, vì cộng đồng của tập thể cán bộ Viện, Đại học Huế và các đơn vị phối hợp cũng như các thành tựu mà Viện đã đạt được thời gian qua nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra của Quyết định 523/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ, phát triển Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế thành một trung tâm công nghệ sinh học cấp quốc gia tại miền Trung. Bộ trưởng nhấn mạnh Bộ đã, đang và sẽ tiếp tục hỗ trợ Viện trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ nói riêng cũng như các mục tiêu đã đặt ra theo Quyết định 523/QĐ-TTg. Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng gợi ý định hướng phát triển trong thời gian tới về các nhiệm vụ KH&CN Viện cần tập trung nâng cao để Viện ngày càng vững mạnh. 

 

Viện CNSH, ĐHH

 

 

Liên kết
×