English | Français   rss
Liên kết
Thông báo đăng ký nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế năm 2023 (30-05-2022 18:29)
Góp ý

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2022, Đại học Huế thông báo đến các đơn vị và cá nhân kế hoạch đăng ký nhóm nghiên cứu mạnh năm 2023 như sau: 

 

- Các nhà khoa học tiến hành đăng ký theo hướng dẫn tại Quy định về tổ chức và hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế (ban hành kèm theo Quyết định số 719/QĐ-ĐHH ngày 17 tháng 5 năm 2022 của Giám đốc Đại học Huế).

Các biểu mẫu kèm theo Quyết định có sẵn trên Cổng thông tin Đại học Huế tại đây.

 

- Hồ sơ đăng ký (hồ sơ điện tử, ký số, đóng dấu số) nộp về Đại học Huế qua Ban Khoa học Công nghệ và Quan hệ quốc tế, email: bkhcn@hueuni.edu.vn (chuyên viên phụ trách: Nguyễn Anh Toàn, điện thoại: 0947338008).

 

- Hạn cuối cùng nộp hồ sơ là 17g00 ngày 29/7/2022.

Liên kết
×