English | Français   rss
Liên kết
Một số kết quả khoa học và công nghệ nổi bật của Đại học Huế năm 2021 (18-01-2022 22:54)
Góp ý

Mặc dù 2021 là một năm đầy khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) của Đại học Huế vẫn được duy trì tốt và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Dưới đây là một số kết quả KH&CN nổi bật:

 

1. Cụm công trình "Tối ưu hóa công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ ở vùng có nguồn lực hạn chế: từ nghiên cứu đến triển khai ứng dụng" của nhóm tác giả : GS.TS. Cao Ngọc Thành, GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, PGS.TS. Trương Quang Vinh, PGS.TS. Lê Minh Tâm, TS.BS. Võ Văn Đức, TS.BS. Trần Mạnh Linh, PGS.TS. Hà Thị Minh Thi được Chủ tịch Nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ (đợt 6) (theo Quyết định số 2472/QĐ-CTN ngày 31 tháng 12 năm 2021).

 

2. Năm 2021, Đại học Huế có 402 bài báo trên các tạp chí khoa học thuộc danh mục Web of Science (Core Collection) và 468 bài trên các tạp chí thuộc danh mục Scopus. Với tổng số bài báo trên cả 2 danh mục là 522 bài, lần đầu tiên Đại học vượt qua mốc 500 bài báo khoa học quốc tế uy tín trong một năm. Xem chi tiết tại đây.

 

3. Năm 2021, Đại học Huế đã được cấp 02 Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích, 01 Giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa, 01 Giấy chứng nhận bản quyền tác phẩm (hội họa); có 02 Sáng chế, 01 Giải pháp hữu ích đăng công báo và có 01 đơn đăng ký Sáng chế, 02 đơn đăng ký Giải pháp hữu ích được chấp nhận. Đây là số lượng hồ sơ sở hữu trí tuệ trong một năm nhiều nhất từ trước dến nay. Xem chi tiết tại đây.

 

4. Đại học Huế có 03 công trình đạt Giải nhất Giải thưởng KH&CN dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức (trong số 08 công trình Giải nhất). Xem chi tiết tại đây.

 

5. Đại học Huế có 09 công trình, cụm công trình được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tặng Giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ lần thứ IV năm 2021 (trong số 14 công trình, cụm công trình nhận giải). Xem chi tiết tại đây.

 

6. Năm 2021 kết thúc chu kỳ 3 năm hoạt động của các nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế được công nhận đợt đầu tiên (2018). Có 7/8 nhóm đã hoàn thành kế hoạch, trong đó 4 nhóm hoàn thành sớm hơn dự kiến. Năng suất công bố khoa học quốc tế của các nhóm nghiên cứu mạnh này đạt bình quân 0,9 bài báo/thành viên, gấp hơn 3 lần năng suất công bố bình quân của Đại học Huế.

 

7. Năm 2021, lần đầu tiên Đại học Huế ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn đạo đức đối với động vật trong nghiên cứu, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn đạo đức trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, đồng thời thành lập 02 Hội đồng tư vấn đạo đức tương ứng. Đây là các thiết chế cần thiết để nâng cao chất lượng các nghiên cứu khoa học và hội nhập với thông lệ khoa học quốc tế.

 

Ban KHCN&QHQT

Liên kết
×