English | Français   rss
Liên kết
Thông báo kế hoạch họp HĐGSCS Đại học Huế, thời gian nộp hồ sơ và thu lệ phí đối với ứng viên đăng ký xét chức danh GS, PGS năm 2022 tại Đại học Huế (23-05-2022 16:32)
Góp ý

Đại học Huế trân trọng thông báo kế hoạch họp Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế, thời gian nộp hồ sơ và thu lệ phí đối với ứng viên đăng ký xét chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022 tại Đại học Huế cụ thể như sau:

 

1. Kế hoạch họp các Hội đồng:

- Hội đồng Giáo sư cơ sở (I): Hội đồng Khoa học Tự nhiên và Kỹ thuật

Phiên 1: 08g00, ngày 18 tháng 7 năm 2022

Phiên 2: 08g00, ngày 23 tháng 7 năm 2022

- Hội đồng Giáo sư cơ sở (II): Hội đồng Khoa học Xã hội và Nhân văn

Phiên 1: 08g00, ngày 15 tháng 7 năm 2022

Phiên 2: 14g00, ngày 16 tháng 7 năm 2022

- Hội đồng Giáo sư cơ sở (III): Hội đồng Nông - Lâm nghiệp và Y học

Phiên 1: 08g00, ngày 15 tháng 7 năm 2022

Phiên 2: 08g00, ngày 21 tháng 7 năm 2022

 

2. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 15 tháng 6 năm 2022 đến 17g00 ngày 30 tháng 6 năm 2022.

 

3. Cách thức nộp hồ sơ: Ứng viên đến nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện:

  • 01 bản gốc đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư kèm theo 02 ảnh chân dung (4cm x 6cm);
  • 04 bộ hồ sơ bản cứng (ứng viên ngành vật lý và liên ngành điện - điện tử - tự động hóa nộp 03 bộ hồ sơ bản cứng);
  • Đăng ký hồ sơ điện tử trực tuyến trên trang web của Hội đồng Giáo sư nhà nước (http://hdgsnn.gov.vn/ungvien/).

 

4. Lệ phí thu đối với ứng viên đăng ký xét chức danh giáo sư, phó giáo sư:

  • Đối với ứng viên đăng ký xét chức danh giáo sư: 4.500.000 đ/ứng viên (Bằng chữ: Bốn triệu năm trăm nghìn đồng chẵn).
  • Đối với ứng viên đăng ký xét chức danh phó giáo sư: 3.000.000 đ/ứngviên (Bằng chữ: Ba triệu đồng chẵn).

 

5. Một số lưu ý:

  • Ứng viên đăng ký xét chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022 khi nộp hồ sơ phải đóng 04 bộ hồ sơ thành 04 hộp carton để thuận tiện cho việc vận chuyển hồ sơ thẩm định.
  • Nộp hồ sơ tại Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế, Phòng II.3, Số 01 Điện Biên Phủ, Tp. Huế.
  • Họp phiên 1: Hội đồng thẩm định hồ sơ; Họp phiên 2: Ứng viên báo cáo tổng quan, Hội đồng kiểm tra ngoại ngữ và bỏ phiếu tín nhiệm.

 

Thông tin liên hệ:

ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng

Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế Đại học Huế

Điện thoại: 0234.3824030; 0838688818

Email: ntthangkhcn@hueuni.edu.vn

 

Trên đây là nội dung Công văn số 710/TB-ĐHH ngày 23/5/2022 của Đại học Huế.

 

Liên kết
×