English | Français   rss
Liên kết
Các chương trình tài trợ và hợp tác năm 2023 của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) (14-02-2023 08:20)
Góp ý

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) thuộc Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn có mục tiêu hỗ trợ các nhà khoa học và các tài năng trẻ phát huy sáng tạo thông qua tài trợ các dự án khoa học công nghệ và văn hóa lịch sử; cấp học bổng thạc sĩ, tiến sĩ và sau tiến sĩ; hợp tác đào tạo thạc sĩ; đồng tổ chức/tài trợ hội thảo quốc tế/bài giảng đại chúng. Ngày 08/02/2023, VINIF đã có thông báo về các chương trình tài trợ, hợp tác năm 2023 (đính kèm). Các đơn vị, cá nhân quan tâm xin mời xem chi tiết dưới đây.

 

I. TÀI TRỢ DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Chương trình hỗ trợ cho các dự án nghiên cứu khoa học công nghệ của các viện nghiên cứu, trường đại học (tổ chức chủ trì) và các nhà khoa học Việt Nam có phương pháp tiếp cận và công nghệ hiện đại, kết quả xuất sắc và có tầm ảnh hưởng quốc tế. Kinh phí mỗi dự án từ 2 đến 10 tỷ.

Hạn nộp hồ sơ: từ ngày 01/03/2023 đến 27/04/2023.

Lưu ý:

 • Các dự án không hạn chế số lần đăng ký. Những dự án đã có những cải tiến so với những lần đăng ký trước vẫn có thể tiếp tục gửi hồ sơ đăng ký.
 • Dự án cần đề xuất danh mục tạp chí Q1 ngay khi nộp hồ sơ đăng ký tài trợ.

Thông tin chi tiết: https://vinif.org/sponsor-programs/chuong-trinh-tai-tro-du-an-khoa-hoc-va-cong-nghe/

 

II. HỘI THẢO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Tổ chức các hội thảo khoa học công nghệ có uy tín trong nước và quốc tế, do Quỹ VINIF chủ trì hoặc tài trợ, phối hợp với các trường đại học và các viện nghiên cứu.

Các đợt xét duyệt: 03 đợt

 • Đợt xét thứ 1: các hồ sơ nộp trước ngày 01/03/2023.
 • Đợt xét thứ 2: các hồ sơ nộp trước ngày 01/06/2023.
 • Đợt xét thứ 3: các hồ sơ nộp trước ngày 01/09/2023.

Lưu ý: Khuyến khích các trường, viện nộp hồ sơ sớm.

Thông tin chi tiết: https://vinif.org/sponsor-programs/hop-tac-tai-tro-su-kien-va-hoi-thao/

 

III. BÀI GIẢNG ĐẠI CHÚNG VÀ BÀI GIẢNG CHUYÊN ĐỀ (MỚI)

 • Các trường đại học, viện nghiên cứu đề xuất (đồng) tổ chức chuỗi bài giảng đại chúng (diễn giả uy tín trong nước và quốc tế). Kinh phí theo định mức tổ chức sự kiện.
 • Các khoa, nhóm nghiên cứu đề xuất chuỗi bài giảng chuyên đề cho sinh viên và học viên. Một chuỗi bài giảng bao gồm từ 5 – 10 bài giảng với mức kinh phí từ 5 - 10 triệu đồng/buổi.

Hạn nộp hồ sơ: ít nhất 60 ngày trước ngày tổ chức.

Thông tin chi tiết: https://vinif.org/sponsor-programs/khoa-hoc-ngan-han-va-giao-su-thinh-giang/

 

IV. HỌC BỔNG THẠC SĨ, TIẾN SĨ TRONG NƯỚC

Tài trợ học bổng thạc sĩ (120 triệu/năm), tiến sĩ (150 triệu/năm) trong 6 tháng hoặc 12 tháng.

Hạn nộp hồ sơ:

 • Học bổng Thạc sĩ: từ ngày 01/06/2023 đến 30/06/2023.
 • Học bổng Tiến sĩ: từ ngày 02/05/2023 đến 25/05/2023.

Lưu ý:

 • Ứng viên có thể nộp hồ sơ xét tuyển khi chưa có giấy trúng tuyển cao học hoặc nghiên cứu sinh và sẽ bổ sung quyết định trúng tuyển sau (chậm nhất trước ngày 10 tháng 12 trong năm đăng ký học bổng). Học bổng chỉ được trao khi ứng viên cung cấp đủ các hồ sơ và minh chứng.
 • Các bạn đang nhận học bổng của Quỹ vẫn có thể tiếp tục nộp hồ sơ đăng ký cho năm tiếp theo trong khi chưa kết thúc thỏa thuận tài trợ năm trước.
 • Mỗi ứng viên được nhận học bổng thạc sĩ tối đa là 02 năm và nhận học bổng tiến sĩ tối đa là 03 năm.

Thông tin chi tiết: https://vinif.org/sponsor-programs/hoc-bong-thac-si-tien-si-trong-nuoc/

 

V. HỌC BỔNG SAU TIẾN SĨ TRONG NƯỚC

Tài trợ cho các tiến sĩ từ các trường đại học uy tín ở nước ngoài hoặc trong nước để làm việc toàn thời gian tại các trường đại học hoặc viện nghiên cứu ở Việt Nam với mức tài trợ 360 triệu/năm.

Hạn nộp hồ sơ: từ ngày 01/03/2023 đến 27/04/2023.

Lưu ý:

 • Năm 2023, các ứng viên nộp hồ sơ đăng ký online qua hệ thống OMS: http://oms.vinif.org
 • Ứng viên có thể nộp hồ sơ xét tuyển khi chưa có bằng tiến sĩ, tuy nhiên trong thư của nhà khoa học bảo trợ phải cam kết ứng viên sẽ bảo vệ tiến sĩ trong năm đó. Học bổng chỉ được trao khi ứng viên cung cấp đủ các hồ sơ và minh chứng.
 • Các bạn đang nhận học bổng của Quỹ vẫn có thể tiếp tục nộp hồ sơ đăng ký cho năm tiếp theo trong khi chưa kết thúc thỏa thuận tài trợ năm trước.
 • Mỗi ứng viên được nhận tài trợ tối đa là 02 năm.

Thông tin chi tiết: https://vinif.org/sponsor-programs/hoc-bong-sau-tien-si-trong-nuoc/

 

VI. LƯU GIỮ CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA, LỊCH SỬ

Hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các sự kiện hoặc các dự án bảo tồn, lưu trữ và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử.

Hạn nộp hồ sơ tổ chức các sự kiện: ít nhất 30 ngày trước ngày tổ chức.

Hạn nộp hồ sơ các dự án: từ ngày 01/03/2023 đến 27/04/2023.

Lưu ý:

 • Tham khảo các biểu mẫu mới đã được cập nhật trên website của Quỹ.

Thông tin chi tiết: https://vinif.org/sponsor-programs/chuong-trinh-luu-giu-cac-gia-tri-van-hoa-lich-su/

 

VII. HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN (MỚI)

Nhằm hỗ trợ các trường đại học nâng cao chất lượng tuyển sinh và đào tạo cho một số ngành trọng yếu, lần đầu tiên VINIF xét chọn:

 • 04 đề án do trường đại học đề xuất để phát triển một ngành quan trọng của trường.
 • Mỗi năm, mỗi đề án có 50 học bổng. Mỗi học bổng trị giá 60 triệu VNĐ/năm.

Hạn nộp hồ sơ: 01/03/2023 – 27/04/2023

——————————

Thông tin nhận hồ sơ:

 • Thông tin chi tiết về các chương trình: điều kiện, đối tượng đăng ký, hồ sơ, các bước thực hiện, biểu mẫu, v.v., vui lòng xem tại website: www.vinif.org.
 • Hồ sơ đăng ký tài trợ dự án khoa học công nghệ và các chương trình học bổng được nộp online tại hệ thống OMS: http://oms.vinif.org
 • Hồ sơ đăng ký tài trợ hội thảo khoa học công nghệ và lưu giữ các giá trị văn hóa lịch sử, vui lòng gửi về địa chỉ email: scholarship@vinif.org

 

Để tìm các câu hỏi/trả lời khi nộp hồ sơ đăng ký chương trình, vui lòng truy cập:

 

Mọi câu hỏi thắc mắc về các chương trình, vui lòng gửi về địa chỉ email: info@vinif.org.

 

Liên kết
×