English | Français   rss
Liên kết
Thông báo về xét thưởng bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín năm 2022 (Khen thưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo) (05-01-2023 15:51)
Góp ý

Thực hiện Công văn số 51/BGDĐT-KHCNMT ngày 05/01/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thưởng bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín năm 2022 (đính kèm), Đại học Huế thông báo kế hoạch triển khai như sau:

 

1. Điều kiện xét thưởng: Bài báo được thưởng phải có ít nhất 01 tác giả là viên chức, người lao động của Đại học Huế, được đăng trên tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục Web of Science (cụ thể gồm: SCIE, SSCI, AHCI, ESCI) trong năm 2022.

 

2. Danh sách bài báo đã kê khai xét khen thưởng thành tích xuất sắc trong bồi dưỡng chuyên môn và khoa học công nghệ năm 2022 của Đại học Huế sẽ được sử dụng để trích lập danh sách xét thưởng gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (các tác giả không phải đăng ký lại).

 

3. Các bài báo thuộc diện xét thưởng của Bộ GD&ĐT nhưng chưa được thưởng năm 2021 của Bộ hoặc chưa kê khai khen thưởng thành tích xuất sắc trong bồi dưỡng chuyên môn và khoa học công nghệ năm 2022 của Đại học Huế sẽ tiến hành khai bổ sung đến hết ngày 11/01/2023 theo mẫu trực tuyến tại địa chỉ: https://bit.ly/3ItJ2XE.

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ ThS. Nguyễn Anh Toàn, Ban KHCN&QHQT, ĐT: 0947338008, email: natoan@hueuni.edu.vn.

 

Liên kết
×