English | Français   rss
Liên kết
Đại học Huế vào bảng xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học tốt nhất toàn cầu 2024 - 2025 của US News & World Report (Hoa Kỳ) (08-07-2024 09:43)
Góp ý

 

Tổ chức US News & World Report (Hoa Kỳ) đã công bố bảng xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH) tốt nhất toàn cầu 2024-2025 (2024-2025 Best Global Universities Rankings) vào ngày 24/6/2024. Lần đầu tiên, Đại học Huế xuất hiện trong bảng xếp hạng này cùng với 8 CSGDĐH khác của Việt Nam.

 

 

Xếp hạng US News & World Report chú trọng vào uy tín và thành tích khoa học của CSGDĐH. Dữ liệu sử dụng cho xếp hạng được lấy từ CSDL của Clarivate (danh mục WoS, báo cáo JCR,…). Tiêu chí để một CSGDĐH được đưa vào đánh giá, xếp hạng là phải có tối thiểu 1.250 bài báo được xuất bản từ năm 2018 đến 2022 trên các tạp chí thuộc WoS. Điểm xếp hạng được tính dựa trên 13 tiêu chí.

 

 

 

 

Có tên trong bảng xếp hạng kỳ này gồm 2.250 CSGDĐH hàng đầu từ 104 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, tăng cả số CSGDĐH và số quốc gia, vũng lãnh thổ so với kỳ xếp hạng trước (2022-2023, công bố tháng 10/2022). 

 

 

Trong số 9 CSGDĐH Việt Nam được xếp hạng, 5 đơn vị đã có tên ở kỳ xếp hạng trước  và 4 đơn vị mới có tên lần đầu là Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Trường ĐH Bách khoa Tp.HCM, Đại học Huế và Trường ĐH Cần Thơ.

 

 

Xếp hạng đại học tốt nhất toàn cầu của US News & World Report là 1 bảng xếp hạng uy tín trên thế giới (cùng với THE, QS, ARWU).  Bên cạnh xếp hạng đại học toàn cầu, US News & World Report cũng tiến hành xếp hạng các trường đại học, cao đẳng, trung học ở Hoa Kỳ từ 1983, với tôn chỉ là giúp phụ huynh và học sinh tìm hiểu và lựa chọn trường thích hợp để đăng ký vào học.

 

Nguồn: https://www.usnews.com/education/best-global-universities/rankings

 

 

 

Các tin đã đăng
Liên kết
×