English | Français   rss
Liên kết
Đại học Huế công bố kết quả sơ tuyển đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy năm 2024 theo các phương thức tuyển sinh sớm (26-06-2024 18:19)
Góp ý

 

Công bố kết quả sơ tuyển đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy năm học 2024 của Đại học Huế theo các phương thức tuyển sinh sớm gồm các ngành như Bảng đính kèm của Quyết định số 22/QĐ-HĐTSĐH ngày 26 tháng 6 năm 2024 

 

 

 

Các tin đã đăng
Liên kết
×