English | Français   rss
Liên kết
Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế nhận được giải thưởng Bronze Plus Quản lý Suy tim từ AHA (Hội Tim mạch Hoa Kỳ) (21-06-2024 14:53)
Góp ý

Hội Tim mạch Hoa kỳ đã xét trao giải thưởng SILVER PLUS Quản lý Suy tim cho Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế vào ngày 1/05/2024. Đây là giải thưởng được trao cho những bệnh viện đáp ứng được các tiêu chí khắt khe trong quản lý suy tim.

 

Tiêu chí để nhận được giải thưởng Bronze Plus từ AHA rất khắt khe, bao gồm: Tỷ lệ bệnh nhân suy tim có rối loạn chức năng tâm thu thất trái (LVSD) và không có chống chỉ định với cả thuốc ức chế men chuyển (ACEI) và thuốc ức chế thụ thể angiotensin (ARB) được kê đơn ACEI hoặc ARB khi xuất viện; tỷ lệ bệnh nhân suy tim được kê đơn thuốc chẹn beta chọn lọc dựa trên bằng chứng (Bisoprolol, Carvedilol, Metoprolol Succinate CR/XL) khi xuất viện; Tỷ lệ bệnh nhân suy tim được lưu trữ trong hồ sơ bệnh án thể hiện chức năng thất trái (LVF) được đánh giá trước khi nhập viện, trong khi nhập viện hoặc được lên kế hoạch đánh giá sau khi xuất viện; Tỷ lệ bệnh nhân suy tim đủ điều kiện được lên lịch hẹn khám theo dõi và ghi lại bao gồm địa điểm, ngày và giờ cho các lần khám theo dõi hoặc địa điểm và ngày cho khám sức khỏe tại nhà.

 

Các tiêu chí này phải đạt được đối với ít nhất 85% bệnh nhân suy tim và phải duy trì kết quả này trong ít nhất 90 ngày liên tục. Nếu kết quả này tiếp tục được duy trì đến 12 tháng thì sẽ nhận được giải SILVER PLUS và giải GOLD PLUS nếu duy trì kết quả từ 24 tháng trở lên.

Trong thời gian qua, Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế đã thực hiện chương trình quản lý suy tim theo hướng phối hợp đa ngành, thành lập phòng khám suy tim, triển khai các kỹ thuật tim và mạch chuyên sâu (can thiệp tim mạch, can thiệp mạch não, can thiệp mạch tạng, ngoại biên) bằng máy DSA (chụp mạch số hóa xóa nền) thế hệ mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ bệnh nhân suy tim. Sau khi tự đánh giá đã đáp ứng các tiêu chí, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế đã tích cực làm việc cùng với AHA để báo cáo số liệu quản lý bệnh nhân suy tim tại Trung tâm tim mạch.

 

Giải thưởng Silver Plus là sự công nhận chất lượng về chất lượng điều trị và cam kết cải thiện chất lượng điều trị của bệnh viện hoặc tổ chức; giúp tăng cường uy tín và danh tiếng của bệnh viện hoặc tổ chức trong mắt bệnh nhân và cộng đồng y tế; thúc đẩy các bệnh viện và tổ chức duy trì và cải thiện liên tục chất lượng điều trị.

 

Giải thưởng Silver Plus Quản lý Suy tim của AHA là sự ghi nhận mang tính quốc tế dành cho chất lượng chăm sóc và điều trị suy tim tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế.

Liên kết
×