English | Français   rss
Liên kết
Đại học Huế triển khai nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 (26-08-2019 09:19)
Góp ý

Ngày 26/8/2019, Đại học Huế tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2019 – 2020. Tham dự Hội nghị có Ông Nguyễn Dung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Về phía Đại học Huế có PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế, chủ trì Hội nghị; PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn, nguyên Giám đốc Đại học Huế và 120 cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đại học Huế và các đơn vị thành viên, trực thuộc. Các đại biểu tham dự đã thảo luận và đề xuất, đóng góp nhiều ý kiến để triển khai tốt nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 như: tái cấu trúc, tự chủ đại học, tuyển sinh đại học, sau đại học, đổi mới các chương trình đào tạo và công nhận các tín chỉ; khởi nghiệp trong sinh viên; hợp tác quốc tế, khoa học công nghệ, cơ sở vật chất...

 

 

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế chủ trì Hội nghị.

 

Năm học 2018 – 2019, Đại học Huế đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. ĐHH đã tích cực chỉ đạo, triển khai thực hiện tái cấu trúc đảm bảo bộ máy tinh gọn, hiệu quả. ĐHH đã giảm đầu mối quản lý từ 10 ban chức năng, văn phòng xuống còn 8 đơn vị và bỏ chức danh quản lý tổ trưởng các tổ công tác. Tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng đào tạo đại học và sau đại học, chuẩn hoá ngành nghề đào tạo trên cơ sở phát huy thế mạnh của từng đơn vị, đẩy mạnh liên kết đào tạo quốc tế, đào tạo bằng tiếng Anh, hướng đến đào tạo một số ngành theo chương trình chuẩn quốc tế tại ĐHH. Số lượng nghiên cứu sinh giảm theo hướng tăng chất lượng đầu vào, nghiên cứu đảm bảo đầu ra chất lượng cao.

 

Đối với công tác khảo thí, Đại học Huế đã tiến hành kiểm định chất lượng các ngành đào tạo theo tiêu chuẩn quốc gia và các tiêu chuẩn quốc tế, tạo dựng môi trường khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cho sinh viên, gắn hoạt động khởi nghiệp với ngành nghề đào tạo. Các trường có tỷ lệ sinh viên nhập học cao: Ngoại ngữ, Kinh tế, Y Dược, Luật và Khoa Du lịch. Năm 2019: ĐHH được phân bổ 13.523 chỉ tiêu đào tạo đại học hệ chính quy, trong đó: 12.416 chỉ tiêu cho 137 ngành học theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2019. Kết quả: đợt 1 có 12.736 thí sinh trúng tuyển, đạt tỷ lệ 102,58% so với chỉ tiêu. Có 1.107 chỉ tiêu cho 51 ngành học theo phương thức sử dụng kết quả học tập THPT (học bạ). Đại học Huế hiện đang trong quá trình làm thủ tục thí sinh nhập học. Công tác bảo đảm chất lượng giáo dục được chú trọng triển khai: đã tiến hành khảo sát ý kiến của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2017 - 2018; ý kiến đánh giá của người học cuối khóa về chất lượng đào tạo toàn khóa học; tình hình việc làm và thu nhập của cựu sinh viên. Rà soát kế hoạch và tiến độ cải tiến chất lượng của các đơn vị đã hoàn thành kiểm định chất lượng cơ sở đào tạo; thực hiện báo cáo giữa kỳ kiểm định chất lượng của Trường ĐH Nông Lâm, Trường ĐH Y Dược. Rà soát kế hoạch và tiến độ thực hiện công tác nộp báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo. ĐHH đã hoàn thành Đề án xây dựng dữ liệu xếp hạng đại học; tổ chức hội nghị xếp hạng, chuẩn hóa và nhập dữ liệu cho các bảng xếp hạng QS – Châu Á và UniRank năm 2019. ĐHH là một trong 7 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng theo Bảng xếp hạng đại học Châu Á của QS. Vị trí xếp hạng của ĐHH sẽ được tăng lên nữa nếu dữ liệu xếp hạng của các đơn vị thành viên được tập trung hơn.

 

Công tác học sinh, sinh viên có nhiều khởi sắc trong năm qua. Đã tổ chức được các hoạt động giáo dục chính trị, phong trào; thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với học sinh, sinh viên. ĐHH đã tổ chức các hoạt động về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hình thành mạng lưới cố vấn hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp của sinh viên ĐHH, hợp tác với các công ty, doanh nghiệp lớn, hỗ trợ việc làm cho sinh viên tốt nghiệp. ĐHH được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn là một trong 03 đơn vị trên toàn quốc tổ chức thí điểm xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong trường đại học thuộc Đề án 1665; đồng thời, được giao thực hiện nhiệm vụ “Hỗ trợ hoạt động, liên kết của các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức chính trị - xã hội” thuộc Đề án 844 “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.

 

Công tác nghiên cứu khoa học, tập trung các nhóm nghiên cứu mạnh tạo ra các sản phẩm có khả năng chuyển giao vào thực tiễn sản xuất và thương mại hoá, hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và đảm bảo chất lượng giáo dục cũng được đẩy mạnh. Số lượng, nhiệm vụ, đề tài KHCN các cấp đều tăng so với năm học trước, nhất là số lượng đề tài cấp ĐHH, đề tài cấp cơ sở gồm: 06 nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia, 18 đề tài NAFOSTED, 01 chương trình KHCN cấp Bộ, 03 nhiệm vụ quỹ gen, 31 đề tài KHCN cấp Bộ, 02 nhiệm vụ giáo dục bảo vệ môi trường, 187 đề tài KHCN cấp ĐHH, hơn 300 đề tài KHCN cấp cơ sở. Đa số đề tài, nhiệm vụ KHCN các cấp hoàn thành với các sản phẩm khoa học, đào tạo và ứng dụng đạt và vượt yêu cầu đặt hàng. Đặc biệt, các đề tài, nhiệm vụ KHCN đã đóng góp quan trọng vào sự gia tăng số lượng công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín của ĐHH. Số bài báo trên các tạp chí thuộc danh mục ISI (SCI, SCIE) của ĐHH là 163 năm 2017, 207 năm 2018 và 112 trong 6 tháng đầu năm 2019. Ngoài ra, số lượng các bài báo xuất bản trên danh mục Scopus cũng tăng đáng kể từ 2017 đến nay. Năm học 2018 - 2019, ĐHH lần đầu tiên tổ chức đăng ký, xét chọn và công nhận 12 nhóm nghiên cứu mạnh, ký hợp đồng đặt hàng nhiệm vụ với 8 nhóm nghiên cứu mạnh. ĐHH đã ban hành, bổ sung, chỉnh sửa các quy định liên quan đến công tác KHCN phù hợp với điều kiện mới, đồng thời hướng đến nâng cao chất lượng hoạt động KHCN. ĐHH được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ tổ chức vòng sơ khảo, chung khảo, lễ tổng kết Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2018 và Giải thưởng KHCN dành cho Giảng viên trẻ năm 2018. Các dự án hợp tác nghiên cứu do các trường đại học và tổ chức quốc tế tài trợ như: Đại học Alicante (Tây ban Nha), Tổ chức Cứu trợ trẻ em (Save the Children International), Bộ Giáo dục Hàn Quốc, Quỹ Khoa học Quốc gia Thuỵ Sĩ (SMSF), v.v. tiếp tục triển khai thực hiện, mở rộng quan hệ đối tác.

 

Trong năm học 2018-2019, Đại học Huế thực hiện lộ trình tự chủ đại học, xây dựng cơ chế dự toán cấp 1, ưu tiên hỗ trợ tài chính cho các nhiệm vụ trọng tâm và có tính chiến lược, đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng ĐHH giai đoạn III tại khu đô thị Trường Bia.

 

 

Năm học 2019 -2020, Đại học Huế đề ra 05 Nhiệm vụ trọng tâm:
1. Triển khai thực hiện Luật Giáo dục đại học sửa đổi, bổ sung năm 2018, tái cấu trúc ĐHH và sớm chuyển ĐHH thành ĐHQG Huế 2020; thực hiện quy trình bổ nhiệm, kiện toàn bộ máy quản lý các ĐVTV, ĐVTT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

2. Đẩy mạnh tái cấu trúc ngành nghề đào tạo, tăng cường liên kết đào tạo, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo nguồn thu vượt 10 – 15%.

3. Hoàn thiện hệ thống, mạng lưới đảm bảo chất lượng trong toàn ĐHH, triển khai kế hoạch tự đánh giá và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế; đẩy mạnh hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp, tăng cường khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cho sinh viên.

4. Phát huy tiềm lực khoa học công nghệ, tạo ra các sản phẩm có tính ứng dụng cao phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; chủ động hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả hợp tác với địa phương, doanh nghiệp.

5. Thực hiện lộ trình tự chủ đại học, tăng nguồn thu, đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu công tác đào tạo, nghiên cứu; tập trung xây dựng khu đô thị đại học tại Trường Bia.

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

TS.Trương Quý Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 và Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

 

 

Các tin đã đăng
Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×