English | Français   rss
Liên kết
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2020 (24-07-2019 08:56)
Góp ý

Ngày 03/7/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 2849/BGDĐT-KHCNMT về việc thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2020. Đây là 4 chương trình được phê duyệt tại Quyết định số 1828/QĐ-BGDĐT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Thời hạn nộp hồ sơ về Bộ Giáo dục và Đào tạo: trước 17g ngày 03/8/2019.

 

Thông tin chi tiết mời xem Công văn 2849/BGDĐT-KHCNMT và Quyết định 1828/QĐ-BGDĐT.

 

Các đơn vị, cá nhân thuộc Đại học Huế muốn đăng ký dự tuyển xin liên hệ về Ban KHCN&QHQT (số 1 Điện Biên Phủ, ĐT: 02343845799, email: bkhcn@hueuni.edu.vn) để được hướng dẫn và hỗ trợ thủ tục.

 

Ban KHCN&QHQT Đại học Huế

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×