English | Français   rss
Liên kết
Thông báo số 1 về việc tổ chức hội thảo chủ đề Quản trị và tự chủ đại học năm 2019 (13-08-2019 16:31)
Góp ý

 

Trong khuôn khổ Dự án nâng cao năng lực giáo dục đại học -  VLIR – IUC hợp phần P1 giữa Đại học Huế và Bỉ giai đoạn 2019 – 2022, Đại học Huế tổ chức hội thảo về “Quản trị và Tự chủ đại học: Đáp ứng thực hiện Luật Giáo dục Đại học sửa đổi 2019”. 

Hội thảo nhằm tạo diễn đàn để các nhà khoa học ở các trường Đại học, Viện nghiên cứu ở trong và ngoài nước gặp gỡ, thảo luận, trao đổi về hiện trạng, kết quả và những định hướng trong quản trị và tự chủ đại học thông qua các báo cáo tại hội thảo, góp phần thúc đẩy việc thực hiện Luật Giáo dục Đại học sửa đổi (năm 2019).

 

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

-Thời gian dự kiến: ngày 15 tháng 11 năm 2019.

-Địa điểm: Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

NỘI DUNG HỘI THẢO

- Quản trị và tự chủ đại học tại Việt Nam: Thực trạng và Giải pháp.

- Quản trị và Tự chủ đại học tại Việt Nam: học thuật, tổ chức, tài chính, nhân lực, đào tạo.

- Quản trị và tự chủ đại học: Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ tại các trường đại học ở Việt Nam.

- Quản trị và Tự chủ đại học: trách nhiệm giải trình của các trường đại học.

- Quản trị và Tự chủ đại học tại Việt Nam: phân chia thẩm quyền giữa cơ sở đào tạo đại học và cơ quan chủ quản.

- Quản trị và Tự chủ đại học tại Việt Nam và vai trò của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục độc lập.

 

MỘT SỐ THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ HỘI THẢO

 

Ngôn ngữ hội thảo

Tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức, khách quốc tế sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh.

 

Thể lệ gửi bài tham dự

- Bài viết chưa gửi đăng ở bất kỳ một ấn phẩm thông tin nào. Bài không được chọn đăng sẽ không gửi trả lại tác giả.

- Bài viết phải cô đọng, súc tích bao gồm các phần cơ bản sau: mở đầu, nội dung, kết luận và tài liệu tham khảo.

- Tóm tắt tiếng Việt và tiếng Anh không quá 10 dòng. Tài liệu tham khảo và nguồn trích dẫn trình bày theo quy định của công trình khoa học.

- Bài báo phải được đánh máy vi tính, dài không quá 9 trang theo khuôn dạng sau: Font chữ Unicode, cỡ chữ 12; Paper size: A4; Margin: top: 3.5 cm, bottom: 2.5 cm, left: 3 cm, right: 2 cm; first line: none, khoảng cách giữa các đoạn: Before: 6 pt, After: 0 pt, giãn dòng: single. Tiêu đề bảng đặt phía trên bảng; tiêu đề hình đặt phía dưới hình, can lề giữa.

- Cuối bài viết, đề nghị tác giả hoặc nhóm tác giả giới thiệu một vài dòng về bản thân: học hàm, học vị, nơi đang công tác, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, email.

-Tác giả nộp file bài viết cho Ban Biên tập qua địa chỉ email: nhtmy@hueuni.edu.vn trước ngày 25/09/2019.

 

Biên tập và đăng kỷ yếu

Các bài báo sẽ được hội đồng khoa học của Hội thảo phản biện và nếu bài viết được thông qua sẽ được đăng trong kỷ yếu của Hội thảo (Kỷ yếu Hội thảosẽ được Ban tổ chức xin giấy phép xuất bản bởi nhà xuất bản Đại học Huế có chỉ số ISBN do dự án VLIR – IUC hợp phần P1, giai đoạn 2019 – 2022 hỗ trợ kính phí).

 

Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp

TS. Nguyễn Xuân Huy

Phó Trưởng Ban Phụ trách Ban Khảo thí và ĐBCLGD, Đại học Huế

ĐT: 0912734565; Email: nguyenxuanhuy@hueuni.edu.vn

 

Đại học Huế trân trọng kính mời giảng viên; nghiên cứu sinh; học viên sau đại học; giáo viên; cán bộ quản lý ở các cơ sở nghiên cứu khoa học, các cơ sở giáo dục, các cơ quan quản lý giáo dục viết bài và tham dự để Hội thảo thu được những kết quả tốt đẹp.

 

 

 

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×