English | Français   rss
Liên kết
Đảng ủy Đại học Huế tổ chức Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2022 (15-04-2022 09:12)
Góp ý

 

Ngày 15/4/2022, Đảng ủy Đại học Huế đã tổ chức Lễ khai giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. Tham dự lễ có đồng chí Bùi Văn Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy Đại hoc Huế; đồng chí Đỗ Thị Xuân Dung, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Huế; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế; đại diện lãnh đạo các đảng ủy, chi ủy cơ sở và các báo cáo viên, học viên tham gia Lớp bồi dưỡng.

 

 

Đồng chí Bùi Văn Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Huế phát biểu tại Lễ khai giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2022

 

Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), 137 năm Ngày Quốc tế lao động (01/5/1885- 01/5/2022); 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022).

 

Phát biểu khai giảng, đồng chí Bùi Văn Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Huế cho biết Đảng bộ Đại học Huế là một trong những đảng bộ luôn làm tốt công tác bồi dưỡng, phát triển Đảng. Trong những năm qua, số lượng quần chúng ưu tú được kết nạp ở Đảng bộ Đại học Huế ngày một gia tăng về số lượng và chất lượng, trung bình gần 200 đảng viên được kết nạp trong một năm. Các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ luôn quan tâm trong công tác phát triển Đảng xem đây là trong những nhiệm vụ cốt lõi trong công tác xây dựng Đảng; với phương châm như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng vạch ra trong công tác phát triển Đảng: “Để làm tròn nhiệm vụ rất nặng nề nhưng rất vẻ vang… Đảng phải phát triển tổ chức của mình một cách thận trọng, vững chắc và rộng rãi trong quần chúng”.

 

Các học viên tham gia Lớp bồi dưỡng

 

Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm nay có số lượng 165 đảng viên, trong đó có 51 viên chức và người lao động, 114 sinh viên, học viên. Đa số học viên là cán bộ, sinh viên trẻ, đầy nhiệt huyết và giàu lòng cách mạng, có khát vọng vươn lên, với ước mơ cháy bỏng được học tập, được cống hiến cho Đảng, cho đất nước. Mục đích của Lớp bồi dưỡng nhằm cung cấp cho các đảng viên mới - những người mới gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam nắm vững một số nội dung cốt lõi về: nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng; Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các vấn đề về quốc phòng, an ninh, đường lối phát triển kinh tế, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam và xác định mục tiêu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam… theo chương trình học tập lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới của Ban Tuyên giáo Trung ương.

 

Trần Đức

 

 

Liên kết
×