English | Français   rss
Liên kết
Đổi mới phương thức triển khai các hoạt động, thúc đẩy tinh thần sáng tạo của thanh niên Đại học Huế (24-09-2021 11:10)
Góp ý

Sáng ngày 23/9/2021, Đoàn thanh niên - Hội sinh viên Đại học Huế tổ chức Hội nghị trực tuyến Công tác Đoàn - Hội và phong trào sinh viên năm học 2020-2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Nhất Linh, Uỷ viên BCH, Phó Trưởng Ban Thanh niên Trường học TW Đoàn, Uỷ viên BTK TW Hội SVVN; đồng chí Hoàng Thị Phương Hiền, Phó Bí thư phụ trách Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế; PGS.TS Huỳnh Văn Chương, Bí thư Đảng ủy Đại học Huế; TS. Đỗ Thị Xuân Dung, Phó Giám đốc Đại học Huế.

TS. Nguyễn Văn Quang, Bí thư Đoàn Thanh niên Đại học Huế báo cáo tại Hội nghị

 

Báo cáo tổng kết công tác Đoàn - Hội năm học 2020-2021 và Phương hướng hoạt động 2021-2022 nêu rõ những khó khăn, thách thức trong hoạt động Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên trong giai đoạn dịch Covid -19 bùng phát và diễn biến phức tạp, nêu được những thành tích cũng như hạn chế của hoạt động Đoàn - Hội trong năm vừa qua, từ đó đưa ra giải pháp và chương trình hành động cho năm học mới 2021-2022 bám sát nhu cầu và thực tiễn hoạt động dạy và học của sinh viên Đại học Huế nhằm đạt được hiệu quả cao, gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn và Đại học Huế đề ra.

 

Bên cạnh báo cáo và chương trình hoạt động năm học mới, Hội nghị đã thảo luận chủ đề “Chia sẻ mô hình, cách làm, giải pháp của công tác Đoàn - Hội chủ động và thích ứng trong tình hình mới”. Các điểm cầu thảo luận, đề xuất các phương pháp cụ thể, sát với thực tiễn hoạt động đoàn của từng đơn vị, từ đó đưa ra các mô hình hay để các đơn vị học tập lẫn nhau, cùng nâng cao chất lượng họat động Đoàn - Hội trong tình hình mới. 

PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Bí thư Đảng ủy Đại học Huế phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Bí thư Đảng ủy Đại học Huế đánh giá cao những nỗ lực của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Đại học Huế trong năm học vừa qua. Bí thư Đảng ủy Đại học Huế chỉ đạo Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Đại học Huế nghiên cứu các điểm mới do Trung ương Đoàn, Trung ương Hội ban hành để áp dụng trong các hoạt động Đoàn - Hội Đại học Huế; Thanh niên Đại học Huế nên có cách làm mới, đột phá trong dạy học trực tuyến, các mô hình hoạt động phù hợp với tình hình dịch bệnh; Triển khai quy hoạch, chuẩn bị đội ngũ cho nhiệm kỳ 2022- 2027; Xây dựng những chương trình đặc sắc mang thương hiệu Đại học Huế. Các Đoàn cơ sở đẩy mạnh giao lưu, kết nghĩa, phối hợp hoạt động với các Đoàn cơ sở của Tỉnh nhằm thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác.

 

Để ghi nhận các thành tích đạt được cũng như vinh danh các cá nhân, tập thể đã có những đóng góp tích cực cho hoạt động Đòan - Hội trong năm học 2020-2021, Hội nghị thông qua danh sách khen thưởng các cấp từ Trung ương, Tỉnh đoàn và Đoàn Đại học Huế.

 

 

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2021 - 2022

1.   Triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên, sinh viên nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Huế khóa VI. Tuyên truyền sâu rộng và tổ chức các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Huế khóa VI, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, thông qua các công trình, phần việc thanh niên cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

2.   Tổ chức hiệu quả phong trào “Sinh viên 5 tốt”, các hoạt động dành cho giảng viên trẻ. Tăng cường tổ chức và đổi mới phương thức triển khai các hoạt động thúc đẩy tinh thần sáng tạo của thanh niên trường học.

3.   Thực hiện hiệu quả các hoạt động phòng, chống, kiểm soát, hỗ trợ học sinh, sinh viên Việt Nam thích ứng với dịch Covid-19 theo thông điệp “3T” (Tiên phong - Tương trợ - Thích ứng).

4.   Tổ chức thành công Đại hội các Đoàn cơ sở trực thuộc, Đại hội Đoàn Đại học Huế khóa VI. Quyết liệt triển khai các giải pháp trong xây dựng Đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn trường học; nâng cao chất lượng công tác phát triển đoàn viên mới, quản lý đoàn viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn. Thực hiện hiệu quả chương trình “Rèn luyện đoàn viên” giai đoạn 2018 - 2022, xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động”. Đẩy mạnh bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú xem xét kết nạp Đảng.

 

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

1. 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt và được tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 04 bài học lý luận chính trị và chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021.

2. 100% Đoàn Thanh niên các trường có ít nhất 01 công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Đại học Huế khóa VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

3. 100% Đoàn Thanh niên các đơn vị tham gia xây dựng ý tưởng, sáng kiến. Phấn đấu đề xuất 5000 ý tưởng, sáng kiến.

4. 100% Đoàn Thanh niên các trường xây dựng quỹ An sinh hỗ trợ đoàn viên, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và quỹ khuyến học hỗ trợ sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

5. 100% Đoàn Cơ sở trực thuộc tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ, tổ chức chiến dịch sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh năm 2022.

 

 

Đoàn Thanh niên ĐHH

Liên kết
×