English | Français   rss
Liên kết
Dự án FloodAdapt: Tích hợp các phương pháp tiếp cận dự vào hệ sinh thái và quản lý rủi ro lũ lụt để phát triển đô thị thích ứng và bền vững ở miền Trung Việt Nam (01-11-2019 10:54)
Góp ý

Sáng 01/11, tại Đại học Huế diễn ra hội thảo quốc tế khởi động dự án FloodAdapt hợp tác song phương Việt Nam và Đức, với chủ đề “Tích hợp các phương pháp tiếp cận dựa vào hệ sinh thái và quản lý rủi ro lũ lụt để phát triển đô thị thích ứng và bền vững ở miền Trung Việt Nam”. Tham dự hội thảo có Ông Nguyễn Văn Phương, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Phó Giám đốc Đại học Huế; các nhà khoa học Đại học Huế; các thành viên dự án FloodAdaptVN; đại diện của quỹ BMBF (Bộ Nghiên cứu giáo dục Đức), Cộng hòa Liên bang (CHLB) Đức.

 

Tỉnh Thừa Thiên Huế nằm ở miền Trung Việt Nam, có diện tích tự nhiên trên 5000 km2. Do yếu tố địa hình và vị trí đặc biệt về địa lý nên Thừa Thiên Huế hằng năm thường chịu ảnh hưởng của nhiều loại thiên tai, trong đó bão và lụt gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. Theo số liệu thống kê từ năm 1999 đến năm 2018, tổng thiệt hại kinh tế do thiên tai gây ra 518 người chết, 9.306 tỉ đồng.

 

Dự án Tích hợp các phương pháp tiếp cận dựa vào hệ sinh thái và quản lý rủi ro lũ lụt để phát triển đô thị thích ứng và bền vững ở miền Trung Việt Nam có mục tiêu giảm nhẹ thiên tai lũ lụt hiện tại và trong tương lai thông qua việc áp dụng các giải pháp giảm nhẹ và thích ứng dựa vào tự nhiên và khung quản lý tổng hợp và bền vững. Do vậy đây là dự án có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với tỉnh Thừa Thiên Huế, giúp cho tỉnh lập được lộ trình, khung đầu tư cho khu vực ngập lụt, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công tác phòng chống thiên tai trong thời gian đến.

 

UBND tỉnh cam kết tiếp tục chỉ đạo các sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Ngoại vụ, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, các địa phương có liên quan phối hợp, hỗ trợ Đại học Huế và các chuyên gia đoàn nghiên cứu đến từ Cộng hòa liên bang Đức triển khai dự án đúng tiến độ.

 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế mong muốn Dự án tiếp tục quan tâm hỗ trợ: nghiên cứu lồng ghép quản lý rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu vào các chương trình đầu tư phát triển của tỉnh và các dự án đã và đang triển khai tại tỉnh, đặc biệt về cơ sở hạ tầng, sinh kế và xây dựng năng lực; triển khai nghiên cứu quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết cảnh quan tuyến kênh Nam Sông Hương khu vực quan Khu Đô thị Đại học Huế nhằm đảm bảo hành lang thoát lũ, hạn chế ngập úng đô thị trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp hiện nay; nghiên cứu thí điểm quy hoạch tích hợp ứng phó ngập lụt khu vực xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền; hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho Đại học Huế và các đại học thành viên; các cán bộ làm công tác phòng chống thiên tai các cấp; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác phòng, chống thiên tai; xây dựng, chia sẻ thông tin dữ liệu phục vụ phòng chống thiên tai theo thời gian thực.

 

Theo lộ trình, sẽ có các hoạt động chính được thực hiện với sự hợp tác chặt chẽ giữa các đối tác có liên quan nhằm hỗ trợ cán bộ địa phương trong việc quản lý và giảm nhẹ rủi ro lũ lụt hiện tại và trong tương lai, như: Phân tích các nguyên nhân, đặc điểm và biến động rủi ro lũ lụt thông qua ảnh viễn thám, các mô hình thủy văn và dữ liệu tại chỗ; Mô hình hóa những rủi ro lũ lụt trong tương lai dựa trên các kịch bản biến đổi khí hậu; Đánh giá sự ảnh hưởng và tổn thương hiện tại của hộ dân, các công trình đối với lũ và xây dựng các kịch bản tương lai; đánh giá khung chính sách và thể chế; bồi dưỡng nguồn nhân lực và trao đổi học thuật giữa các đối tác Đức và Việt Nam...

 

Dự án FloodAdapt bao gồm 7 nhóm đối tác từ phía Đức và 5 nhóm đối tác Việt Nam, bao gồm các nhà khoa học, nhà kinh doanh, các cơ quan nhà nước. Việc hợp tác đa và liên ngành cung cấp nền tảng vững chắc cho việc đồng phắt triển và thực thi một cách bền vững các hoạt động đã được lên kế hoạch trong khu vực.

 

Đối tác phía Đức: 

- Trung tâm Không gian Đức (DLR)

- Trường ĐH Liên hiệp quốc - Viện Môi trường và An ninh con người

- Trường ĐH Eberhard Karls Universitat Tuebingen

- Trường ĐH Lugwig - Maximilians - Universitat Muchen

- Sáng kiến bảo hiểm khí hậu Munich Climate Insurance Initiative (MCII) 

- Công ty IZES gGmhH

- Công ty GEOMER GmbH

 

Đối tác phía Việt Nam:

- Đại học Huế (Khoa Quốc tế, Trường ĐH Khoa học)

- UBND Thành phố Huế

- Sơ Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế

- Bộ Tài nguyên và Môi trường

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×