English | Français   rss
Liên kết
Đại học Huế ký kết biên bản hợp tác với Đại học Mahidol, Thái Lan (07-01-2020 17:22)
Góp ý

 

Ngày 07/01/2020, Đại học Huế đã ký biên bản hợp tác với Đại học Mahidol, Thái Lan. Tham dự có PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế; TS. Suraporn Loiha, Phó Giám đốc Đại học Mahidol, Thái Lan.

 

Lễ ký biên bản hợp tác giữa Đại học Huế và Đại học Mahidol, Thái Lan

 

Theo Biên bản ký kết hai bên thống nhất hợp tác trao đổi sinh viên, giảng viên; tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học chuyên đề; trao đổi học thuật; tham khảo, phát triển các chương trình đào tạo, nghiên cứu chung giữa  Đại học Mahidol, Thái Lan và Đại học Huế.

 

Các ứng viên tham gia chương trình trao đổi sẽ được xét chọn với các điều kiện về ngoại ngữ, sức khỏe để tham gia các khóa học. Thỏa thuận hợp tác tạo ra cơ hội để sinh viên Đại học Huế được tham gia học tập, nghiên cứu học thuật và giao lưu tại Đại học Mahidol, Thái Lan.

 

Trần Đức

 

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×