English | Français   rss
Liên kết
Phiên Đại hội đặc biệt mạng lưới Pháp ngữ các nhà lãnh đạo trong giáo dục đại học và nghiên cứu (RESUFF) (20-10-2019 22:49)
Góp ý

Ngày 16,17/10/2019, Mạng lưới Pháp ngữ các nhà lãnh đạo trong giáo dục đại học và nghiên cứu (RESUFF) đã tiến hành phiên Đại hội đặc biệt để bàn các nội dung chương trình nghị sự cũng như bầu Văn phòng mới nhiệm kỳ 2019-2022. 

Tham dự đại hội có gần 100 nhà lãnh đạo nữ thuộc các trường đại học, các tổ chức Pháp ngữ khắp các châu lục. Tổng kết chương trình hoạt động 4 năm 2015-2019, Bà Leila Saddé, Giám đốc Văn phòng mạng lưới đã đánh giá một nhiệm kỳ thành công của mạng lưới trong các hoạt động phát triển giáo dục đại học và nghiên cứu, tạo môi trường bình đẳng giới và mở ra cơ hội cho phụ nữ trong các trường đại học. Sau khi bàn bạc và thảo luận về các chương trình thúc đẩy giáo dục và nghiên cứu như các khóa đào tạo e-learning và xây dựng trạm quan sát về bình đẳng giới tại các trường đại học thuộc mạng lưới, Đại hội đã thống nhất chương trình hành động cho nhiệm kỳ tiếp theo 2019-2022 và tiến hành bỏ phiếu kín bầu ra Văn phòng RESUFF mới gồm 6 thành viên đại diện cho các châu lục.  

 

 

Gia nhập mạng lưới lần đầu tiên năm 2019, Đại học Huế đã thực hiện các thủ tục tham gia thành viên tổ chức (membre institutionnel) và đã cử TS. Đỗ Thị Xuân Dung, Phó Giám đốc ĐHH dự phiên Đại hội nói trên. Thay mặt cho Đại học Huế, TS. Đỗ Thị Xuân Dung đã phát biểu tại đại hội, nêu các vấn đề về tạo cơ hội cho cán bộ, giảng viên, nhà nghiên cứu nữ phát triển và vượt qua rào cản về giới để tiến bộ hơn trong giảng dạy và nghiên cứu. Đồng thời TS. Đỗ Thị Xuân Dung cũng đã bày tỏ nguyện vọng và sự sẵn lòng của Đại học Huế tham gia làm trạm quan sát về bình đẳng giới trong môi trường đại học cho Mạng lưới trong tương lai. 

 

PV

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×