English | Français   rss
Liên kết
Công bố Quyết định giao quyền Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, nhiệm kỳ 2020-2025 (22-12-2020 10:50)
Góp ý

Ngày 22/12/2020, PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Huế đã dự lễ và trao quyết định giao quyền Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho TS. Ông Bùi Quang Vũ, Giảng viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. 

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Huế trao quyết định giao quyền Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho TS. Ông Bùi Quang Vũ, Giảng viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. 

 

Trước đó, Hội đồng Đại học Huế đã có 66/QĐ-HĐĐH ngày 19/10/2020 công nhận Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 17 thành viên và Quyết định số 85/QĐ-HĐĐH ngày 17/12/2020 về việc giao quyền Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Các tin mới hơn
Liên kết
×