English | Français   rss
Liên kết
Công bố Quyết định giao quyền Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế, nhiệm kỳ 2020-2025 (22-12-2020 14:44)
Góp ý

Ngày 22/12/2020, PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Huế đã dự lễ và trao quyết định giao quyền Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho Ông Phan Lê Chung, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế.

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Huế trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Quyền Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Nghệ thuật cho Ông Phan Lê Chung

 

Trước đó, Đại học Huế đã có Quyết định 1115/QĐ-ĐHH ngày 31/7/2020 công nhận Hội đồng trường Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 thành viên và Quyết định số 84/QĐ-HĐĐH ngày 11/12/2020 về việc giao quyền Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Liên kết
×