English | Français   rss
Liên kết
Khai giảng Lớp cao cấp lý luận chính trị dành cho cán bộ Đại học Huế và Bệnh viện Trung ương Huế (17-06-2019 17:17)
Góp ý

Ngày 17/6/2019, Lễ Khai giảng Lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung dành cho cán bộ Đại học Huế và Bệnh viện Trung ương Huế niên khóa 2019 - 2021 đã được tổ chức long trọng tại Đại học Huế. Đến tham dự Buổi lễ có Ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Thừa Thiên Huế; PGS.TS.Nguyễn Văn Lý, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III; PGS.TS.Trần Văn Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Huế, GS.TS.Phạm Như Hiệp, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Trung Ương Huế và 87 học viên là cán bộ đang công tác tại Đại học Huế và Bệnh viện Trung ương Huế.

 

Thực hiện kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ năm 2019 của Ban tổ chức Trung Ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và sự phối hợp của Học viện Chính trị khu vực III và Ban tổ chức tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, Lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung dành cho cán bộ Đại học Huế và Bệnh viện Trung ương Huế niên khóa 2019 - 2021 được triển khai. Học viên là 62 cán bộ lãnh đạo của các trường đại học thành viên trực thuộc Đại học Huế và 25 cán bộ lãnh đạo các khoa, phòng của Bệnh viện Trung Ương Huế, có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm quản lý.

 

Phát biểu Khai mạc, PGS.TS.Nguyễn Văn Lý, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III khẳng định: Coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên là quan điểm nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt quá trình cách mạng Việt Nam. Trong sự nghiệp đổi mới, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế hiện nay, việc đào tạo bồi dưỡng để nâng cao trình độ, năng lực tư duy lý luận của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ đảng viên quản lý chủ chốt các cấp, các ngành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đó chính là nội dung cơ bản của công tác huấn luyện cán bộ mà chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá là công việc cấp thiết của đảng, đồng thời là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Mỗi học viên của lớp học vì vậy cần nỗ lực phấn đấu thực hiện thật tốt lời dạy của Bác Hồ "Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự tổ chức, đoàn thể, phụng sự Tổ quốc, nhân loại".

 

PGS.TS.Nguyễn Văn Lý, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III phát biểu và tuyên bố khai giảng lớp học.

 

Trong xu hướng đa dạng hóa các loại hình đào tạo, việc tổ chức các lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung góp phần thực hiện mục đích, nhiệm vụ nêu trên, gắn với đặc điểm đối tượng người học. Ngoài các yêu cầu chung, còn có các yêu cầu cụ thể của lớp học. Thứ nhất là trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và có hệ thống về chủ nghĩa Max-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực chủ yếu của đời sống xã hội, có chú ý đến những điểm mới liên quan trực tiếp lý luận chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Thứ hai là Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản, cần thiết về khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý và một số vấn đề về khoa học xã hội, nhân văn để giúp học viên định hướng, định hình và vận dụng các tri thức đó vào thực tế công tác tại địa phương, đơn vị mình một cách đúng đắn, phù hợp với đường lối đổi mới của Đảng. Thứ ba là việc triển khai thực hiện tốt chương trình, nội dung khóa học góp phần hình thành và phát triển phương pháp tư duy khoa học, mà cốt lõi là phương pháp tư duy biện chứng của học viên, từ đó tạo tiền đề điều kiện cho việc nâng cao năng lực tư duy lý luận và năng lực tổ chức thực tiễn, những tố chất có tầm quan trọng hàng đầu của người lãnh đạo, quản lý.

 

 

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, Ông Bùi Thanh Hà, Phó bí thư thường trực tỉnh ủy nhấn mạnh: "Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy rất quan tâm đến cán bộ và công tác cán bộ, nhất là công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng từng bước được đổi mới, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, bước đầu đã kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, nâng cao khả năng giải quyết tình huống. Thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng đã phát hiện những cán bộ có đức, có tài để tiếp tục tạo nguồn để bố trí sử dụng hợp lý và mạnh dạn đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển nhất là những cán bộ trẻ, cán bộ nữ, ..."

Các tin đã đăng
Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×