English | Français   rss
Liên kết
Thông báo buổi nói chuyện chuyên đề về Vật lý của Giáo sư Chung- I Tan, Đại học Brown, Hoa Kỳ (26-06-2019 13:49)
Góp ý

 

Đại học Huế sẽ phối hợp với Giáo sư Chung-I Tan, GS. Vật lý, Đại học Brown, Hoa Kỳ tổ chức buổi nói chuyện về vật lý với chủ đề “Sức mạnh của sự tưởng tượng và sự kỳ diệu của Thế giới vi mô: Kích thước của Proton (Power of Imagining and Wonders of Micro-World: Size of Proton)”.

 

Thời gian: 14h00 - 17h00 ngày 01 tháng 7 năm 2019 (Thứ hai)

 

Địa điểm: Phòng I.1, Đại học Huế, 1 Điện Biên Phủ, thành phố Huế

 

Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Anh (có phiên dịch)

 

Đại học Huế thông báo để cán bộ, giảng viên, sinh viên quan tâm tham dự. 

 

 

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×