English | Français   rss
Liên kết
Thông báo thăm dò dư luận xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú (21-06-2019 14:51)
Góp ý

 

Ngày 20/6/2019, Hội đồng Cơ sở Đại học Huế xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú" lần thứ 13, năm 2020 đã họp phiên toàn thể. Sau khi phân tích thành tích của các thầy thuốc, đối chiếu với các tiêu chuẩn, Hội đồng đã bỏ phiếu và nhất trí đề nghị xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân" cho 01 Thầy thuốc Ưu tú và danh hiệu "Thầy thuốc Ưu tú" cho 15 thầy thuốc thuộc Trường ĐH Y Dược, Đại học Huế.

 

Để có cơ sở hoàn thiện hồ sơ trình hội đồng cấp Bộ, Đại học Huế đề nghị toàn thể viên chức, lao động và sinh viên góp ý kiến cho các thầy thuốc. 

 

Ý kiến đóng góp gửi qua Tổ Thư ký Hội đồng, 03 Lê Lợi trong thời gian từ 21/6 đến 10/7/2019. 

 

Xem toàn văn thông báo tại file đính kèm. 

 

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×