English | Français   rss
Liên kết
Mùa hè xanh của tuổi trẻ Đại học Huế cùng Việt Nam thức giấc (26-07-2022 09:44)
Góp ý

 

[VTV1 - Việt Nam thức giấc] Tuổi trẻ Đại học Huế tiên phong trong Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 

Các tin đã đăng
Liên kết
×