English | Français   rss
Liên kết
Quy chiếu thời gian trong tiếng Việt từ góc nhìn ngôn ngữ học tri nhận
Góp ý

Công trình Luận án tiến sĩ đầu tiên phân tích về dòng thời gian tinh thần và các khung quy chiếu thời gian trong tiếng Việt.

* Thông tin bảo vệ luận án:

- Thời gian: 8h00 ngày 23/11/2023

- Địa điểm: Phòng họp I.1, Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Thị Cẩm Vân

Tên đề tài luận án: Quy chiếu thời gian trong tiếng Việt từ góc nhìn ngôn ngữ học tri nhận

Ngành: Ngôn ngữ học   Mã số: 9229020

Khóa đào tạo: 2018

Giáo viên hướng dẫn:  

1: GS. TS. Nguyễn Văn Hiệp - Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học Việt Nam

2: PGS. TS. Trương Thị Nhàn -  Giảng viên Trường ĐHKH, Đại học Huế

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Những đóng góp mới:

Luận án là công trình đầu tiên phân tích về:

  1. Dòng thời gian tinh thần và các khung quy chiếu thời gian trong tiếng Việt.
  2. Sự đồ chiếu từ các khung quy chiếu không gian sang các khung quy chiếu thời gian trong tiếng Việt.
  3. Sự tri nhận và biểu đạt thời gian qua không gian trên các từ lùi, qua, sang, tới, đến.

NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION

Full name of PhD student: Le Thi Cam Van

Thesis title: Temporal Reference in Vietnamese from the Perspective of Cognitive Linguistics

Major: Linguistics Code: 9229020

Instructors:

Instructor 1: Prof. PhD. Nguyễn Văn Hiệp

                     Director of Vietnam Institute of Linguistics

Instructor 2: Assoc. Prof. PhD. Trương Thị Nhàn

                   Lecturer at University of Sciences, Hue University

Training institution: University of Sciences, Hue University

                   The dissertation is the first work that analyzes:

  1. The mental timeline and the temporal frames of reference in Vietnamese.
  2. The mapping from spatial to temporal frames of reference in Vietnamese.
  3. The cognition and expression of spatiotemporal reference in Vietnamese through case studies of lùi, sang, qua, đến, and tới.
Liên kết
×