English | Français   rss
Liên kết
Nghiên cứu nguy cơ xuất huyết trong bệnh viện và sau xuất viện bằng thang điểm NCDR Cathpci và Crusade ở bệnh nhân can thiệp động mạch vành qua da
Góp ý

Nghiên cứu đầu tiên trong nước sử dụng hai thang điểm nguy cơ xuất huyết phối hợp, đánh giá trên toàn bộ đối tượng bị hội chứng động mạch vành cấp và mạn tính được PCI,

Họ tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Hải Cường

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu nguy cơ xuất huyết trong bệnh viện và sau xuất viện bằng thang điểm NCDR Cathpci và Crusade ở bệnh nhân can thiệp động mạch vành qua da

Ngành: Nội khoa

 Mã số: 9.72.01.07

 

Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Cửu Lợi; PGS.TS Lê Thị Bích Thuận Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

Những đóng góp mới của luận án

 

Đây là nghiên cứu đầu tiên trong nước sử dụng hai thang điểm nguy cơ xuất huyết phối hợp, đánh giá trên toàn bộ đối tượng bị hội chứng động mạch vành cấp và mạn tính được PCI, thời gian theo dõi 12 tháng.

Nghiên cứu đã xác định được tỷ lệ biến chứng xuất huyết chung trong quần thể nghiên cứu là 3,8%, biến chứng xuất huyết chủ yếu xảy ra ngay sau can thiệp giai đoạn nội viện.

Nghiên cứu cũng cho thấy cả hai thang điểm NCDR CathPCI và CRUSADE đều có khả năng dự báo nguy cơ xuất huyết và tử vong sau PCI với điểm cắt tối ưu riêng biệt cho mỗi thang điểm.

--------------------------------------------------

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

 

PhD student: Nguyen Hai Cuong

Thesis title: “PREDICTIVE PERFORMANCE OF NCDR CathPCI and CRUSADE RISK SCORES FOR IN-HOSPITAL AND ONE  YEAR BLEEDING IN PATIENTS UNDERGOING PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION ”

Specialization: Internal medicine

Code : 9.72.01.07

 

Academic supervisor: PhD Nguyen Cuu Loi; Assoc.Prof. Le Thi Bich Thuan Training institution: University of Medicine and Pharmacy, Hue University New contributions of the thesis

This is the first study in Vietnam to use two combined bleeding risk scales to evaluate all subjects with acute and chronic coronary syndromes undergoing PCI, with a follow-up period of 12 months. The study determined that the overall rate of bleeding complications in the study population was 3.8%, with major bleeding complications occurring during hospital stay. Additionally, the study showed that both the NCDR CathPCI and CRUSADE scores could predict the risk of bleeding and mortality in patients undergoing PCI with a separate optimal cutoff for each scale.

Liên kết
×