English | Français   rss
Liên kết
Thành lập Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Đại học Huế (22-05-2024 04:59)
Góp ý

Chiều ngày 21/5/2024, Công đoàn Đại học Huế tổ chức Lễ Công bố Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Viện Chuyển đổi số và Học liệu và Công đoàn cơ sở Viện Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục trực thuộc Công đoàn Đại học Huế.

PGS.TS. Nguyễn Duân, Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Viện Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục và Công đoàn cơ sở Viện Chuyển đổi số và Học liệu

 

 

Về Công đoàn Đại học Huế có PGS.TS. Nguyễn Duân, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn ĐHH cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra Công đoàn Đại học Huế tham dự buổi Lễ và trao quyết định. Về phía Viện Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục có PGS.TS Võ Viết Minh Nhật - Viện trưởng; Viện Chuyển đổi số và Học liệu có PGS.TS. Nguyễn Quang Tuấn - Phó Viện trưởng, cùng toàn thể đoàn viên, viên chức và người lao động của 02 Viện tham dự.

 

Trước đó, Công đoàn Đại học Huế đã ban hành các Quyết định: 

- Quyết định thành lập Công đoàn Cơ sở Viện Chuyển đổi số và Học liệu;

- Quyết định thành lập Công đoàn Cơ sở Viện Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục;

- Quyết định về việc chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn cơ sở Viện Chuyển đổi số và Học liệu; 

- Quyết định về việc chỉ định Chủ tịch lâm thời Công đoàn cơ sở Viện Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục.

Các tin đã đăng
Liên kết
×